Noter İhtarnamesi ne gibi faydalar sağlar

Noter İhtarnamesi ne gibi faydalar sağlar: Borçluya noterden ihtarname çekilmesi durumunda ne gibi alacaklıya fayda sağlamış olur. Uzmana göre bununla ilgili ne gibi yasal süreç olabilir., Noter İhtarnamesi ne gibi faydalar sağlar haberi detayları nedir bilgiler. 645.

Haberler Yeni Bilgiler

Noter İhtarnamesi ne gibi faydalar sağlar

Noter İhtarnamesi ne gibi faydalar sağlar

Kategori: bilgi

Türü: bilgi

Tarih:

Noter İhtarnamesinin borçluya tebliğ edilmesinin Temerrüt bakımından etkisi

İhtarname  Çekmek  Hukuken  Ne  Gibi  Haklar  Sağlar.

6098 sayılı B.K.’nun 117. maddesi hükmü uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Bu nedenle de borçluya ihtar gönderilmesi gerekir. Yoksa borçlu için dava dilekçesindeki talepten başka alacak talebi ıslahla başlayacaktır. O  halde  alacaklı borçlusuna ihtar gönderecek ya da davasını kısmi değil de tam açacaktır. Bunun da bir takım mahsurları vardır.

T.C.  YARGITAY

13.  Hukuk  Dairesi
Esas   : 2015 / 34886
Karar : 2016 / 68
Karar  Tarihi : 05.01.2016

ALACAK DAVASI – MUACCEL  BİR  BORCUN  BORÇLUSUNUN  ALACAKLININ İHTARI  İLE  MÜTEMERRİT OLACAĞI –  ISLAH  TARİHİNDEN  İTİBAREN  FAİZ  YÜRÜTÜLMESİ  GEREKTİĞİNİN   GÖZETİLMEMESİNİN   İSABETSİZLİĞİ  – HÜKMÜN  DÜZELTİLEREK  ONANDIĞI

ÖZET : Davacı eldeki dava ile, kendisinden haksız yere tahsil edilen ….TL’ nin ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiş, … tarihli duruşmada talebini ıslah ederek … TL’ ye çıkarmıştır. Mahkemece hükmedilen alacak miktarına dava tarihinden itibaren faiz uygulanmıştır. 6098 sayılı B.K.’ nun … maddesi hükmü uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur.  Öyle  olunca, davacının,  davalıyı, dava tarihinden evvel temerrüde düşüren İhtarı söz konusu olmadığından, mahkemece, hükmedilen alacağın dava dilekçesinde talep edilen…TL’sine dava, ıslah edilen …TL’sine ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, hükmedilen alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

6098  S. K. m. 117 )

Dava ve Karar : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen  hükmün  süresi  içinde  davalı  Avukatınca  temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı Bankadan kullanmış  olduğu Konut Kredileri nedeniyle ve kredinin yapılandırılması ekspertiz ücreti, kredi masrafı ve kredi kullandırma masrafı adı altında kesintiler yapıldığını ileri sürerek, fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere şimdilik 3,000.- TL’ nin  ticari  faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiş, 22.06.2015  tarihli  duruşmada talebini  ıslah  ederek  4.880.- TL’ ye çıkarmıştır.

Davalı; davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın  kabulüne karar verilmiş ; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve  özellikle  delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının  aşağıdaki  bendin  dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı eldeki dava ile, kendisinden haksız yere tahsil edilen 3,000 TL’ nin  ticari  faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiş, 22.06.2015 tarihli duruşmada talebini ıslah ederek 4.880.- TL’ye çıkarmıştır. Mahkemece hükmedilen alacak miktarına dava tarihinden itibaren faiz uygulanmıştır. 6098  sayılı  B.K.’ nun 117. maddesi hükmü uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Öyle olunca, davacının, davalıyı, dava tarihinden evvel temerrüde düşüren ihtarı söz konusu olmadığından, mahkemece, hükmedilen alacağın dava dilekçesinde talep edilen 3,000.- TL’ sına  Dava,  Islah  edilen  1.880.- TL’ sıne  ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, hükmedilen alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması usulün 438/7 maddesi gereğidir.

Sonuç : Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının D bendinde yer alan “4.880.- TL’ nin ” söz ve rakamlarının tümüyle hükümden çıkartılarak yerine “ 4.880.- TL  alacağın  3,000 TL’ sinin  Dava, 1.880 TL’ sinin Islah tarihi olan 22.06.2015 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ”  söz ve rakamlarının yazılmasına,  hükmün düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin alınan 333,35 TL  harcın  istek halinde iadesine, HUMK’ nun 440 / III – 2 maddesi uyarınca  karar  düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05.01.2016 gününde oy birliği  ile  karar  verildi.

+1 Öne Çıkar ↑
Okunma: 1. ÖneÇıkma: 1
Henüz Güncelleme Yok! Yorum yazarak veya yoruma cevap atarak tartışmaya ortak olabilirsiniz. Tüm yorumlar sayfa altındadır.

Haber ve Bilgi Benzer Başlıklar


Aynı yurtta kalanlar,liseliyi darp ettiler...

Çorum'da yatılı bir öğrenci yurdunda 3 öğrenci aynı yurtta kalan lise öğrencisini darp etti...

Karısını vurdu...

Kumluca’nın Güzören Mahallesi'nde yaşayan Gülten Ç. (58), eşi Abdulkadir Ç.’yi (61)...

8 aylık bebeğe işkence,vicdansızlık bu..

Bebeğinin sık sık ağlamasından şüphelenen anne Elena Levendeeva, bir şeylerin ters gittiğini düşündü...

''Capitan'' öldü...

Yerel basında yer alan habere göre, Arjantin’de 2006 yılında ölen sahibinin mezarı başında yaşayan Capitan...

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Fatih'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda ‘alıcı’ kılığında kaçakçılarla pazarlığa giren polis...

Dolandırıcılıkta üst sınır...

İstanbul ve 5 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda piyasaya sürülmek istenen 5 milyon 200 bin lira sahte para ele geçirildi...

2 çocuğuda başkasından olduğunu öğrendi...şok oldu

Almanya'da yaşayan işadamı 32 yaşındaki Y.E., eşi B.E.'den boşandıktan sonra 2 çocuğu için 'soybağının reddi...

Yasemin adalı doğum yaptı...

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Vatan Şaşmaz'ın oğluna Asil Vatan Şaşmaz adının verildiği öğrenildi...

Cezaevinden çıktı,tesis kurdu...

Denizli'de ticari nedenlerden dolayı cezaevine giren Mükerrem Güleç isimli kadın Çalışma ve İş Kurumu'nun...

Hedef belli...Çin

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Gürcistan, Başbakan Yardımcısı Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı...

Haber Yorumları Popüler Sıralama