Noter İhtarnamesi ne gibi faydalar sağlar

Noter İhtarnamesi ne gibi faydalar sağlar: Borçluya noterden ihtarname çekilmesi durumunda ne gibi alacaklıya fayda sağlamış olur. Uzmana göre bununla ilgili ne gibi yasal süreç olabilir., Noter İhtarnamesi ne gibi faydalar sağlar haberi detayları nedir bilgiler. 645.

Haberler Yeni Bilgiler

Noter İhtarnamesi ne gibi faydalar sağlar

Noter İhtarnamesi ne gibi faydalar sağlar

Kategori: bilgi

Türü: bilgi

Tarih:

Noter İhtarnamesinin borçluya tebliğ edilmesinin Temerrüt bakımından etkisi

İhtarname  Çekmek  Hukuken  Ne  Gibi  Haklar  Sağlar.

6098 sayılı B.K.’nun 117. maddesi hükmü uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Bu nedenle de borçluya ihtar gönderilmesi gerekir. Yoksa borçlu için dava dilekçesindeki talepten başka alacak talebi ıslahla başlayacaktır. O  halde  alacaklı borçlusuna ihtar gönderecek ya da davasını kısmi değil de tam açacaktır. Bunun da bir takım mahsurları vardır.

T.C.  YARGITAY

13.  Hukuk  Dairesi
Esas   : 2015 / 34886
Karar : 2016 / 68
Karar  Tarihi : 05.01.2016

ALACAK DAVASI – MUACCEL  BİR  BORCUN  BORÇLUSUNUN  ALACAKLININ İHTARI  İLE  MÜTEMERRİT OLACAĞI –  ISLAH  TARİHİNDEN  İTİBAREN  FAİZ  YÜRÜTÜLMESİ  GEREKTİĞİNİN   GÖZETİLMEMESİNİN   İSABETSİZLİĞİ  – HÜKMÜN  DÜZELTİLEREK  ONANDIĞI

ÖZET : Davacı eldeki dava ile, kendisinden haksız yere tahsil edilen ….TL’ nin ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiş, … tarihli duruşmada talebini ıslah ederek … TL’ ye çıkarmıştır. Mahkemece hükmedilen alacak miktarına dava tarihinden itibaren faiz uygulanmıştır. 6098 sayılı B.K.’ nun … maddesi hükmü uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur.  Öyle  olunca, davacının,  davalıyı, dava tarihinden evvel temerrüde düşüren İhtarı söz konusu olmadığından, mahkemece, hükmedilen alacağın dava dilekçesinde talep edilen…TL’sine dava, ıslah edilen …TL’sine ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, hükmedilen alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

6098  S. K. m. 117 )

Dava ve Karar : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen  hükmün  süresi  içinde  davalı  Avukatınca  temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalı Bankadan kullanmış  olduğu Konut Kredileri nedeniyle ve kredinin yapılandırılması ekspertiz ücreti, kredi masrafı ve kredi kullandırma masrafı adı altında kesintiler yapıldığını ileri sürerek, fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere şimdilik 3,000.- TL’ nin  ticari  faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiş, 22.06.2015  tarihli  duruşmada talebini  ıslah  ederek  4.880.- TL’ ye çıkarmıştır.

Davalı; davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın  kabulüne karar verilmiş ; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve  özellikle  delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının  aşağıdaki  bendin  dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı eldeki dava ile, kendisinden haksız yere tahsil edilen 3,000 TL’ nin  ticari  faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiş, 22.06.2015 tarihli duruşmada talebini ıslah ederek 4.880.- TL’ye çıkarmıştır. Mahkemece hükmedilen alacak miktarına dava tarihinden itibaren faiz uygulanmıştır. 6098  sayılı  B.K.’ nun 117. maddesi hükmü uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Öyle olunca, davacının, davalıyı, dava tarihinden evvel temerrüde düşüren ihtarı söz konusu olmadığından, mahkemece, hükmedilen alacağın dava dilekçesinde talep edilen 3,000.- TL’ sına  Dava,  Islah  edilen  1.880.- TL’ sıne  ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, hükmedilen alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması usulün 438/7 maddesi gereğidir.

Sonuç : Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının D bendinde yer alan “4.880.- TL’ nin ” söz ve rakamlarının tümüyle hükümden çıkartılarak yerine “ 4.880.- TL  alacağın  3,000 TL’ sinin  Dava, 1.880 TL’ sinin Islah tarihi olan 22.06.2015 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ”  söz ve rakamlarının yazılmasına,  hükmün düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin alınan 333,35 TL  harcın  istek halinde iadesine, HUMK’ nun 440 / III – 2 maddesi uyarınca  karar  düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05.01.2016 gününde oy birliği  ile  karar  verildi.

+1 Öne Çıkar ↑
Okunma: 1. ÖneÇıkma: 1
Henüz Güncelleme Yok! Yorum yazarak veya yoruma cevap atarak tartışmaya ortak olabilirsiniz. Tüm yorumlar sayfa altındadır.

Haber ve Bilgi Benzer Başlıklar


Yeni Doğan Bebeğe Nasıl Bakılır, Yeni doğan için öneriler

Yeni doğan bebek bakımı nasıldır. Yeni doğmuş bebekler için bakım önerileri. Bebeğiniz mi dünyaya geldi? Endişelenmeyin bir şekilde üstesinden geleceksiniz.

Futbol Nasıl Oynanır? Temel Futbol Kuralları

Futbol günlük yaşamımızda olmazlardan. Peki Futbol nasıl oynanır. Oyun kuralları nasıldır ve Futbol oynamak için hangi temel kurallar bilinmelidir?

Anne Sütünün Faydaları Nelerdir? Anne Sütü Bilgileri

Anne Sütü bebek için oldukça önemlidir. Peki Anne Sütü bebek gelişimi için ne gibi hayati öneme sahip. Emzirmenin anneye ve bebeğe faydaları nelerdir?

Sağlıklı Bir Evlilik Nasıl Olmalıdır?

Evliliğiniz mutluluk üzerine sağlıklı bir şekilde oturması için ne yapmak gerekir. Sağlıklı bir evlilik nasıl olur. Evlilikte nelere dikkat edilmelidir.

Gül Bitkisi ve Gülün Faydaları

Gül Bitkisi Nasıl Yetiştirilir. Gül nedir ve kökeni hakkında bilgiler. Gülün Faydaları nelerdir. Bahçeniz için Gül ekimi ve bakımı.

Ceviz Ağacı ve Cevizin Faydaları

Ceviz ağacı hakkında detaylı bilgiler. Ceviz ağacı dikilir mi, Cevizin faydaları nelerdir. Ceviz zararları ve tedavi kullanımı bilgileri.

Android Cihazlar için En iyi Browserlar (Tarayıcılar)

En iyi internet Browserlar, tarayıcılar önerileri ve hakkında yorumları. Android Cihazlarınız için en hızlı ve kasmayan Tarayıcılar hakkında inceleme.

Tatile çıkmadan ve tatildeyken uyulması gereken tavsiyeler

Tatile çıkmadan, tatil yolunda iken ve tatildeyken uyulması gereken tavsiyeler. Tatil için her şeyi planlamanın ve güzel tatilin sırları.

Tatil Planı Nasıl Hazırlanır

Tatil planı nasıl hazırlanır. Tatilde yapılacak şeyleri nasıl planlarsınız. Tatile çıkmadan önce ve tatil sırasında planlama yaparak daha çok eğlenin.

Türkiye’de Gidilecek 10 Tatil Bölgesi

Türkiye' de tatil amaçlı gidilecek yerler. Bir çok tatil yerinden 10 yeri sizin için seçtik. Tatil yapılabilecek 10 tatil bölgesi hakkında bilgiler.

Haber Yorumları Popüler Sıralama