Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları

Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları: Tarihte bir çok ünlü Müslüman bilim adamları bulunmaktadır. Müslüman bilim adamlarının bir çok tarihi değiştiren buluşları da oldukça önemlidir., Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları haberi detayları nedir bilgiler. 872.

Haberler Yeni Bilgiler

Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları

Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları

Kategori: bilgi

Türü: bilgi

Tarih:

Müslüman bilim adamları tarihte bir çok buluşlara imza atmıştır.

İslam'da ilk doğan ve gelişen bilim dalları şüphesiz ki “islami Bilimler” adı altında toplanan tefsir, hadis, fıkıh ve kelamdır. Tefsir, Kur'an'ın açıklanması ve yorumlanmasını konu edinir. Hadis, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sözleri ve uygulamalarının bir araya getirilmesi, sınıflandırılması, açıklanmasıdır. Fıkıh, İslam'ın insanlar arası ilişkileri düzenleyen kurallarını, ibadetleri ve ahlak konuları gibi hususları içerir. Kelam ise Kur'an, hadis ve fıkha dayanarak inanç ve düşünce alanını ile ilgili problemlere çözüm arayan bilim dalıdır. Yine felsefe ve tasavvufunun da islami bilim dalları arasın da önemli bir yeri vardır. Ebü Hanife, Buhari, Farabi, İbni Sina, İbni Rüşt, Gazali,bilim. Haldun gibi ilim adamları İslami ilimlere, İslam kültür ve medeniyetine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Tıp; Müslümanların en çok ilgi duydukları bilim dallarından biridir. Bu alandaki çalışmayı bir ilahî emir kabul eden Müslümanlar, erken dönemlerden itibaren tıp bilimiyle uğraşmışlardır. Bu bağlamda Peygamberimizin (sav.) tıpla ilgili söz ve uygulamalarını içeren ve “Tıbbı Nebevi" adı verilen sistemli bir çalışma yapmışlardır. 

islam dünyasının evrensel çaptaki ilk büyük doktoru, Ebü Bekir Razi'dir (öl. 925). En büyük eseri yirmi cildi bulan “Havi”dir. Tıpla ilgili elliye yakın eser kaleme alan Ebü Bekir Razi, çiçek hastalığı ve kızamıkla ilgili bulgular da yapmıştır. Tıp tarihi, tıp dili ve klinik buluşları içeren Havi adlı eseri ise sık sık Latinceye tercüme edilmiştir.

Ebü! Hasan et-Taberi, Hipokrat'ın eserlerini Arapçaya çekilmiş ve insan vücudunun hangi bölümlerinde hangi hastalıkların ortaya çıktığını düzenli bir biçimde sınıflandırarak tedavi tedavi şekillerini göstermiştir.

Meşhur filozof ibni Sina (öl.1037), dünya çapında bir bilgindi. Onun asırlar boyunca tıp dünyasına ışık tutmuş büyük eserleri vardır. Bunlardan en meşhuru “El-Kanün Fit-Tıb" adlı eseridir ki Batılı bir tarihçinin deyimi ile bu eser, “Orta Çağ tıp dünyasının incil’i olmuştur.” Bu eser Latinceye çevrilmiş ve 19. yüzyılın başlarına kadar tıp öğretiminde kullanılmıştır. 

İslam dünyasında matematik ve astronomi ile ilgili de birçok gelişme olmuştur. Çünkü matematik, çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu alanda yetişmiş büyük matematikçilerden Harezmi (ö|.846), gerçek anlamda bir dâhi olarak bilimsel bilgiyi ilk kez bir sisteme oturtan kişidir. Harezmi'nin matematik yanında astronomi, coğrafya ve takvim konularında da ciddi buluşları vardır. Dünya, Harezmi sayesinde Roma rakamlarından kurtulup sıfırlı ondalık sisteme kavuşmuştur. Cebir diye isimlendirdiğimiz matematik dalı da Harezmi'nin yazdığı bir eserin başlığında ki elcebr kelimesinden gelmektedir. Harezmi’nin yetiştirdiği büyük matematikçiler de vardır. Neyrizi (öl.922) ve ibni Heysem(öl.1039), bunlardan ikisidir. 12. yüzyılın başlarında yaşamış olan Ömer Hayyam da tanınmış bir matematik bilginidir. 

Matematik gibi astronomi de uygulama alanı geniş bir bilim dalıdır. Kur'an'da anlatılmasından ötürü; evrenin yaratılışı, güneşin konumu, uzay ve yıldızların varlığı Müslümanların bu konudaki çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu konuda, çalışmalarıyla ün yapmış ve birçok araştırmaya imza atmış olan Battani (öl.929), Zerkali (ö|.1087), Nasreddin Tusi (61.1274) ve Uluğ Bey (ö|1449) gibi astronomi bilginlerini sayabiliriz.

Müslümanlar; fizik, kimya ve optik alanlarında da büyük bilginler yetiştirmiştir. Bunlardan Kindi (ö|.872)'nin cisimlerin düşmesi, ışığın kırılmasıyla ilgili araştırmaları vardır. Büyük bir Türk bilgini olan Birüni (1051), özgül ağırlıkların hesaplanması konusunda çalıştı. Işığın sesten daha hızlı hareket ettiğini ortaya koydu. Optik alanında İbni Heysem (öl.1039), önemli araştırmalar yaptı. Fotoğraf makinelerinin temelini oluşturan kara kutuyu keşfetti. Mercek ve aynalar üzerinde çalışmalar yaptı.

Fen bilimlerinin yanı sıra İslam dünyasında tarih ve coğrafya gibi sosyal bilimlerde de çok ciddi çalışmalar yapıldı. İslam dünyasında hızla gelişen tarihçilik, modern tarihçiliğin gelişmesine yardım etmiştir. Müslüman tarihçiler, bilimsel tarihçiliğin kurucuları sayılırlar. Bunlardan Taberi (öl. 923), “Taberi Tarihi” olarak bilinen eserinde Hz. Adem'den'i bir biçimde anlatmıştır. 

Coğrafya alanında tanınmış bir Türk coğrafyacısı olan Ahmet Serahsi (ö|.899), “Ülkelerin Yolları adlı. bir kitap yazmıştır. Ebü Zeyd Belhi (öl.934) de bir Türk bilginidir Coğrafyanın bir bilim dalı olduğu onun araştırmaları ile ortaya çıkmıştır. Daha sonraki dönemlerde ise Piri Reis, çalışmaları ve çizdiği harita ile bugün bile önemini korumaktadır. Seyid Ali Reis’in yazdığı “Miratül Memâlik” (Memleketlerin Aynası) adlı eser, coğrafya alanında oldukça önemlidir. 

Ayrıca, lslam bilginleri arasında, gezdiği gördüğü yerle ri, gözlem ve deneyimlerini kaleme alarak seyahatname türü eserler verenler de olmuştur. İbni Batuta (öl.1369) ve Evliya Çelebi (öl.1682)., bunların en meşhurlarındandır.

Müslümanlar, edebiyat ve güzel sanatlar alanında da değerli eserler vermişlerdir. Mimar Sinan, Ali Şir Nevai, Fuzulî, Baki, Sadi Şirazibunlardan bazılarıdır. Edebiyatımızda önemli yere sahip olan Mevlânâ ve Yunus Emre gibi şairlerimiz de vardır Bu şairler, eserlerinde dinin inanç ve ahlak yönünü başarılı bir biçimde işlemişlerdir.

+1 Öne Çıkar ↑
Okunma: 1. ÖneÇıkma: 0
Henüz Güncelleme Yok! Yorum yazarak veya yoruma cevap atarak tartışmaya ortak olabilirsiniz. Tüm yorumlar sayfa altındadır.

Haber ve Bilgi Benzer Başlıklar


Yeni Doğan Bebeğe Nasıl Bakılır, Yeni doğan için öneriler

Yeni doğan bebek bakımı nasıldır. Yeni doğmuş bebekler için bakım önerileri. Bebeğiniz mi dünyaya geldi? Endişelenmeyin bir şekilde üstesinden geleceksiniz.

Futbol Nasıl Oynanır? Temel Futbol Kuralları

Futbol günlük yaşamımızda olmazlardan. Peki Futbol nasıl oynanır. Oyun kuralları nasıldır ve Futbol oynamak için hangi temel kurallar bilinmelidir?

Anne Sütünün Faydaları Nelerdir? Anne Sütü Bilgileri

Anne Sütü bebek için oldukça önemlidir. Peki Anne Sütü bebek gelişimi için ne gibi hayati öneme sahip. Emzirmenin anneye ve bebeğe faydaları nelerdir?

Sağlıklı Bir Evlilik Nasıl Olmalıdır?

Evliliğiniz mutluluk üzerine sağlıklı bir şekilde oturması için ne yapmak gerekir. Sağlıklı bir evlilik nasıl olur. Evlilikte nelere dikkat edilmelidir.

Gül Bitkisi ve Gülün Faydaları

Gül Bitkisi Nasıl Yetiştirilir. Gül nedir ve kökeni hakkında bilgiler. Gülün Faydaları nelerdir. Bahçeniz için Gül ekimi ve bakımı.

Ceviz Ağacı ve Cevizin Faydaları

Ceviz ağacı hakkında detaylı bilgiler. Ceviz ağacı dikilir mi, Cevizin faydaları nelerdir. Ceviz zararları ve tedavi kullanımı bilgileri.

Android Cihazlar için En iyi Browserlar (Tarayıcılar)

En iyi internet Browserlar, tarayıcılar önerileri ve hakkında yorumları. Android Cihazlarınız için en hızlı ve kasmayan Tarayıcılar hakkında inceleme.

Tatile çıkmadan ve tatildeyken uyulması gereken tavsiyeler

Tatile çıkmadan, tatil yolunda iken ve tatildeyken uyulması gereken tavsiyeler. Tatil için her şeyi planlamanın ve güzel tatilin sırları.

Tatil Planı Nasıl Hazırlanır

Tatil planı nasıl hazırlanır. Tatilde yapılacak şeyleri nasıl planlarsınız. Tatile çıkmadan önce ve tatil sırasında planlama yaparak daha çok eğlenin.

Türkiye’de Gidilecek 10 Tatil Bölgesi

Türkiye' de tatil amaçlı gidilecek yerler. Bir çok tatil yerinden 10 yeri sizin için seçtik. Tatil yapılabilecek 10 tatil bölgesi hakkında bilgiler.

Haber Yorumları Popüler Sıralama