İthalat Nedir, İthalat ile ilgili bilgiler.

İthalat Nedir, İthalat ile ilgili bilgiler.: İthalat nedir, İthalatçı kimdir, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve İthalat prosedürü bilgileri. İthal edilmek istenen eşyanın vergileri nelerdir., İthalat Nedir, İthalat ile ilgili bilgiler. haberi detayları nedir bilgiler. 597.

Haberler Yeni Bilgiler

İthalat Nedir, İthalat ile ilgili bilgiler.

İthalat Nedir, İthalat ile ilgili bilgiler.

Kategori: bilgi

Türü: bilgi

Tarih:

İthalat, yurtdışında üretilmiş bir malın ülke içindeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır. İthalatın diğer ismi dışalımdır. İthalat ihracatın karşıtı olarak kullanılır. İthalat ihracatla birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. İthalat bir malın yürürlükteki ithalat mevzuatı ve gümrük mevzuatına uygun olması koşuluyla başka ülkelerden ya da serbest bölgelerden Türkiye’ye sokulmasıdır. Ayrıcı müsteşarlıkta kabul edilebilecek başka giriş ve işlemler de ithalata girer.

İthalatçı, ithalat işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla gümrük idaresine kayıtlı kişilerdir. Bu kişilerin mukim ve vergi numarasına sahip olmaları gerekir. Bu kişiler tüzel kişi ve tüzel kişi statüsüne sahip olmamalıdırlar. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyma yetkisi tanınan ortaklıklar da ihracatçıdır. Ancak özel anlaşmalara dayanan ithalatta, kitap ve diğer yayınların ithalatında ve ülkemizde açılan fuar ve sergilerde ithalatında vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz. Yani bu tür faaliyetler vergiden istisnadır.

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyaların serbest dolaşıma girmesi, ticaret politikası uygulanması ve eşyanın ithali için gerekli olan diğer işlemlerin tamamlanmasıdır. Ayrıca kanunen ödenmesi gereken vergilerin de tahsil edilmesi gerekir.

İthalat prosedürü, Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşyalar haricinde özet beyan verilir. Özet beyan, eşyanın gümrük bölgesine getirilmesinden önce verilir. Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya gümrüğe sunulur. Gümrüğe sunan kişi direkt olarak getiren olabileceği gibi, eşyanın gelişinden sonra taşıma yükümlülüğü olan kişi de olabilir. Eşyayı sunan kişi eşyayı ibraz olan özet beyan ya da gümrük beyannamesi ile ilişkilendirir. Gümrüğe sunulan eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım verilir. Bu kullanım belirlenince buna ilişkin işlemler, deniz yolu ile gelen eşya için 45 gün, diğer yollarla gelen eşya için ise 20 gün içinde tamamlanması gerekir. İşlemlerin başlama tarihinde özet beyanın verildiği tarih esas alınır. Eşya gümrüğe sunulduktan sonra onaylanana kadar veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur. Geçici depolanan eşya gümrük idaresinin uygun gördüğü yerlerde ve koşullarda depolanır. Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, serbest bölgeye girmesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına tekrar ihracı gibi işlemler gümrükçe onaylanmış olmalıdır. Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya için yetkili gümrük idaresine beyan edilir ve bu beyan yazılı olarak, bilgisayar yoluyla, sözlü olarak veya eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük sistemine tabi tutmak istediğini ifade etmesiyle yapılabilir. Normal usulde yazılı beyan gümrük beyannamesi ile yapılmaktadır. Beyan bilgisayar veri işleme tekniği ile yapılması esastır. Eşyanın ithalinden sonra gümrük vergileri serbest dolaşıma giriş beyannamesi üzerinde yükümlü olan kişiye verilir. Yükümlüye bunun yanında ticaret politikası önlemleri için sair dış ticaret mevzuatı gereğince aranan izin ve uygunluk belgeleri de verilir.

İthal edilmek istenen eşyanın vergileri, ithal edilmek istenen eşya için işlem başlatabilmek amacı için öncelikle söz konusu eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunun(GTİP) bilinmesi gereklidir. İthalatta ödenecek vergiler herhangi bir mevzuatta yer almamaktadır.

Gümrük vergisi Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan İthalat Rejim Kararı ile belirlenir. Karar eki listelerinde, birinci sayılı listede tarım ürünleri,ikinci sayılı listede sanayi ürünleri, üçüncü sayılı listede işlenmiş tarım ürünleri, dördüncü sayılı listede balık ve diğer su ürünleri, beşinci listede AB’de yürürlükte olan Askıya Alma Listesi kapsamı ve altıncı listede yer alan eşyanın sadece madde ismi sütununda tanımlanan eşya için yüzde sıfır vergi alınmaktadır.

İthal etmek istenilen eşyanın mevzuatı bu eşyanın niteliğine göre değişir. Genel olarak Ekonomi Bakanlığının mevzuat sayfasından istediğiniz eşyanın genel bilgilerine ulaşabilirsiniz. Mesela ithal edilmek istenen eşya elektronik bir ürün ise Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığına başvurarak bilgi alabilirsiniz.

İthal edilmek istenilen eşyaya ilişkin gümrük idaresine ibraz edilmesi gereken belgeler, burada vergi ödenirken olduğu gibi eşyanın GTİP bilinmesi gerekir. İthal edilen eşyanın izin, yasak, kota, ihtisas gümrüğü uygulaması gibi kısıtlamalar kontrol edilmelidir. Ayrıca garanti belgesi, gözetim belgesi, kontrol belgesi gibi belgelerin de gümrük idaresinin kontrol edip etmediği araştırılmalıdır. Böyle bir durum varsa o belgeleri hazırlamak gereklidir.

İthali yasak eşya, ithali yasak eşyayı belirleme yetkisi ilk olarak Ekonomi Bakanlığına aittir. Çevrenin korunması amacıyla belirli atıklar, kimyasal maddeler, hurdaların ithali yasaktır.

Bazı eşyalarının ise ithali yasak olmamakla beraber insan, hayvan ve çevre güvenliğinin korunması için bazı eşyaların ithali izne bağlıdır. Şartları karşılamayan eşyanın ithaline izin verilmez. Örneğin elektronik eşyanın ithali serbest olsa da TSE’nin uygunluk değerlendirilmesiyle ilgili gerekli şartları taşımadığında ithali gerçekleşmez. Aynı şekilde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denetimine tabi tutularak gerekli şartların taşamadığı belirlenen gıda ürünlerinin de ithaline izin verilmez.

Bazı eşyalar ise sadece belirli kurum ve kişilerce ithal edilebilir.

Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş ve defolu eşyaların ithali Ekonomi Bakanlığının iznine bağlıdır.

+1 Öne Çıkar ↑
Okunma: 20. ÖneÇıkma: 0
Henüz Güncelleme Yok! Yorum yazarak veya yoruma cevap atarak tartışmaya ortak olabilirsiniz. Tüm yorumlar sayfa altındadır.

Haber ve Bilgi Benzer Başlıklar


Yeni Doğan Bebeğe Nasıl Bakılır, Yeni doğan için öneriler

Yeni doğan bebek bakımı nasıldır. Yeni doğmuş bebekler için bakım önerileri. Bebeğiniz mi dünyaya geldi? Endişelenmeyin bir şekilde üstesinden geleceksiniz.

Futbol Nasıl Oynanır? Temel Futbol Kuralları

Futbol günlük yaşamımızda olmazlardan. Peki Futbol nasıl oynanır. Oyun kuralları nasıldır ve Futbol oynamak için hangi temel kurallar bilinmelidir?

Anne Sütünün Faydaları Nelerdir? Anne Sütü Bilgileri

Anne Sütü bebek için oldukça önemlidir. Peki Anne Sütü bebek gelişimi için ne gibi hayati öneme sahip. Emzirmenin anneye ve bebeğe faydaları nelerdir?

Sağlıklı Bir Evlilik Nasıl Olmalıdır?

Evliliğiniz mutluluk üzerine sağlıklı bir şekilde oturması için ne yapmak gerekir. Sağlıklı bir evlilik nasıl olur. Evlilikte nelere dikkat edilmelidir.

Gül Bitkisi ve Gülün Faydaları

Gül Bitkisi Nasıl Yetiştirilir. Gül nedir ve kökeni hakkında bilgiler. Gülün Faydaları nelerdir. Bahçeniz için Gül ekimi ve bakımı.

Ceviz Ağacı ve Cevizin Faydaları

Ceviz ağacı hakkında detaylı bilgiler. Ceviz ağacı dikilir mi, Cevizin faydaları nelerdir. Ceviz zararları ve tedavi kullanımı bilgileri.

Android Cihazlar için En iyi Browserlar (Tarayıcılar)

En iyi internet Browserlar, tarayıcılar önerileri ve hakkında yorumları. Android Cihazlarınız için en hızlı ve kasmayan Tarayıcılar hakkında inceleme.

Tatile çıkmadan ve tatildeyken uyulması gereken tavsiyeler

Tatile çıkmadan, tatil yolunda iken ve tatildeyken uyulması gereken tavsiyeler. Tatil için her şeyi planlamanın ve güzel tatilin sırları.

Tatil Planı Nasıl Hazırlanır

Tatil planı nasıl hazırlanır. Tatilde yapılacak şeyleri nasıl planlarsınız. Tatile çıkmadan önce ve tatil sırasında planlama yaparak daha çok eğlenin.

Türkiye’de Gidilecek 10 Tatil Bölgesi

Türkiye' de tatil amaçlı gidilecek yerler. Bir çok tatil yerinden 10 yeri sizin için seçtik. Tatil yapılabilecek 10 tatil bölgesi hakkında bilgiler.

Haber Yorumları Popüler Sıralama