İslamiyetten Önceki Türklerde Devlet Yönetimi

İslamiyetten Önceki Türklerde Devlet Yönetimi: İslamiyetten Önceki Türklerde Devlet Yönetimi Nasıl Olmuştur. Türkler İslamiyetten önce nasıl bir devlet anlayışına sahiplerdir., İslamiyetten Önceki Türklerde Devlet Yönetimi haberi detayları nedir bilgiler. 808.

Haberler Yeni Bilgiler

İslamiyetten Önceki Türklerde Devlet Yönetimi

İslamiyetten Önceki Türklerde Devlet Yönetimi

Kategori: bilgi

Türü: bilgi

Tarih:

*Türk devletlerinin başında hakan, kağan veya han ünvanını taşıyan hükümdarlar bulunmuştur. Bunun dışında Tanhu, Şanyü, Yabgu, İlteber, ve idikut gibi ünvanlarda kullanılmıştır.

*Türklerde hükümdar ve ailesine ülkeyi yönetme yetkisinin Gök Tanrı tara-ından verildiğine inanılırdı (kut inancı). Kut’un kan yoluyla babadan oğula geçtiği kabul edilirdi.

*Kut inancının sonucu olarak Türklerde ülke hükümdar ve ailesinin (Hanedanın) ortak malı sayılmıştır.

*Devlet çoğu zaman sağ – sol, doğu – batı gibi iki büyük idari bölgeye ayrılarak yönetilmiştir (ikili teşkilat).

*Devlet işleri, hükümdarın başkanlığında hanedan üyelerinin, seçimle belirlenen boy beylerinin ve devlet adamlarının katılımıyla toplanan Kurultay‘da (Kengeş) görüşülürdü.

*Hakanın eşi olan Hatun, gerektiğinde hakan adına devleti yönetir, elçileri kabul eder ve Kurultay’a katılabilirdi.

*Hükümdarın erkek çocuklarına Tigin (tegin) denirdi. Tiginler küçük yaşlardan itibaren devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları amacıyla bazı boy ve oymakların başında idareci olarak görevlendirilirdi.

*Hükümdarlık sembolü olarak; otağ, örgin, taht, tuğ (sancak), davul, kotuz (sorguç), kemer, kılıç, yay, kama ve kamçı kullanılmıştır. Çeşitli vesilelerle verilen Toy (şölen) da hükümdarlık sembolü sayılmıştır.

 

* Eski Türklerde devlet “il” veya “el” olarak isimlendirilmiştir.
* Devlet boyların bir bayrak altında toplanması ile oluşan -ederal (-ederati-) bir yapıya sahipti.
* Devletin başında hanedana mensup Han, Hakan, Kağan, İdikut, Şanyü,Tanhu, Yabgu (kanat yöneticisi), İlteber (Uygur), İlteriş, Erkin, gibi ünvanları kullanan bir hükümdar bulunurdu.
 
" Hükümdarlık (bağımsızlık) sembolleri ise; Otağ (hükümdarlık çadırı), Örgin (taht), Tuğ (sancak), kotuz – sorguç – Tabl (şapkaya takılan at kuyruğu - miğ-er), Nevbet (davul), Yarlığ (-erman - buyruk)Yay’dır (Ok; hükümdarlık sembolü değildir, bağlılığı gösterir.)
* Devleti yönetme yetkisinin tanrı tara-ından hanedana verildiğine inanılırdı, bu yetkiye de “Kut” denirdi (Tanrı – Kral anlayışı görülmezdi.).
“Kut”un babadan oğula geçtiğine inanılırdı. Bu nedenle hanedana mensup her erkek çocuğun devleti yönetme hakkı olduğu gibi, kanı da kutsal sayılmıştır. Yani kut anlayışına göre ülke (devlet) hanedanın ortak malıdır.
NOT: Bu anlayışa aynı zamanda veraset (saltanat) sistemi deniyordu.
* Bu durum taht kavgalarına ve kurulan Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur.
 
" Türk hükümdarlarının tahta çıkışları çeşitli şekillerde oluyordu. Bunlar;
 
- Hanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkıyordu. (En sık rastlanan durum).
 
- Hükümdarın rakipsiz aday olması (Bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu).
- Seçim Usulü (Kengeş, Toy veya Kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin toplanarak hanedan üyelerinden birini tahta geçirmesi)
- Ekber ve Erşâd (En yaşlı ve Olgun) olanın başa geçmesi. Bu yöntem I. Ahmet zamanından itibaren sadece Osmanlı Devleti’nde uygulanmıştır.
 
Hükümdarın görevleri; Orduya komuta etmek, töreyi uygulamak, adaleti sağlamak, halkı korumak, toy düzenlemek ve Kurultaya başkanlık etmektir.
* Devlet merkezine “Ordu” denilmiştir.
 
İkili Devlet Teşkilatı: Bu yönetim tarzında hükümdar yönetimi kolaylaştırmak için ülkeyi Sol (Doğu) ve Sağ (Batı) olmak üzere ikiye ayırırdı (-ederal devlet anlayışı).
* İkili devlet yönetiminde hükümdarlar genelde Doğu (merkez) bölümünden devleti yönetirken Batı bölümünde de hanedana mensup Yabgular bulunurdu.
 
Devletin ikiye bölünerek yapılandırılmasında;
 
Taht kavgalarını engellemek isteği,
Yönetimi kolaylaştırmak düşüncesi, etkilidir.
 
NOT: İkili Yönetim ilk kez I. Göktürk Devleti tara-ından uygulanmıştır; Doğu’yu Bumin Kağan, Batı’yı İstemi Yabgu yönetmiştir.
" Eski Türklerde ülke topraklarının bu şekilde hanedan üyeleri arasında paylaştırılarak yönetilmesi taht kavgalarını ve iç karışıklıkları arttırmış, Türk devletlerini dış müdahalelere açık hale getirmiştir.
 
" Devlet yönetiminde Hakanın yanında “Hatun” adı verilen eşleri de yer almıştır.Hatunların elçi kabul törenlerine ve Kurultay toplantılarına katıldıklarıgörülmüştür.
NOT: Bu durum Eski Türk Devletlerinde kadının da yönetime katıldığını vehükümdarı temsil etme haklarının olduğunu göstermektedir.
* Eski Türklerde önemli devlet işleri Kurultay (Toy, Kengeş, Keneş, Moğoka)adı verilen mecliste görüşülürdü.
* Kurultay boy beyleri, hakan, hatun, hanedan mensupları, hükümet üyeleri, halk (kün) ve zaman zaman da bağlı devletlerin yöneticilerindenoluşurdu.
* Meclise katılma hakkına sahip olanlara “Toygun” denirdi.
* Meclis, devlet müşaviri anlamına gelen “Aygucı” tara-ından yönetilmekteydi (hakan katılmadığı zamanlarda).
* Kurultay’da son söz hükümdara aitti. Bu yönüyle Kurultay bir danışma meclisine benzemektedir.
* Meclis her yılın dokuzuncu ayında genel toplantı yapardı. Bu toplantıda hayvanların ve halkın (Kün) sayım sonuçları, ordunun durumu ve genel sorunlar görüşülürdü.
* Meclis yılda iki kez ilkbahar ve sonbaharda toplanırdı.
* Kurultayın aynı zamanda hakanı seçme, yargılama ve dini törenlere katılma gibi görevleri de vardı.
* Devlet yönetiminde hakan sonsuz yetkilere sahip olarak görünse de yetkileri“Töre” adı verilen yazısız hukuk kurallarıyla sınırlandırılmıştır. Hakanın töreye göre en önemli görevi halkının huzur ve re-ahını sağlamaktı.
 
NOT: Ülke yönetiminde kağanın belirlenmesinde belli ölçütlerin olması ve Kurultayın varlığı demokratik uygulamalara örnektir.
 
Önemli devlet görevlileri ve kurumları şunlardır;
 
Ebi: Hükümet konağı
Ayuki: Üyeleri kağan tara-ından atanan Hükümet
Aygucı: Hükümet başkanı (Başbakan - vezir)
Buyruk: Bakan
İçbuyruk: Saray işlerinden sorumlu bakan
Tamgacı: Dış siyaset işlerini yürüten görevliler
Tigin: Hükümdar çocukları (Tekin)
Şad: Kağanın çocuklarından taşrada yönetimle görevlendirilenlere verilen isim
Tarkan (General): Askeri yönetici (ordu komutanı)
Apa: Sarayın sivil yöneticisi
Tudun – Todun (vali): Vergi işlerinden sorumlu görevli olup aynı zamanda idari yöneticidir.
Subaşı: Ordu Komutanı
Bitigci: Katip, Memur, Bürokrat Sını-ı
Ağılıg: Hazine görevlisi
Yargucı: Yargıç, Tercüman, Elçi
+1 Öne Çıkar ↑
Okunma: 1. ÖneÇıkma: 0
Henüz Güncelleme Yok! Yorum yazarak veya yoruma cevap atarak tartışmaya ortak olabilirsiniz. Tüm yorumlar sayfa altındadır.

Haber ve Bilgi Benzer Başlıklar


Yeni Doğan Bebeğe Nasıl Bakılır, Yeni doğan için öneriler

Yeni doğan bebek bakımı nasıldır. Yeni doğmuş bebekler için bakım önerileri. Bebeğiniz mi dünyaya geldi? Endişelenmeyin bir şekilde üstesinden geleceksiniz.

Futbol Nasıl Oynanır? Temel Futbol Kuralları

Futbol günlük yaşamımızda olmazlardan. Peki Futbol nasıl oynanır. Oyun kuralları nasıldır ve Futbol oynamak için hangi temel kurallar bilinmelidir?

Anne Sütünün Faydaları Nelerdir? Anne Sütü Bilgileri

Anne Sütü bebek için oldukça önemlidir. Peki Anne Sütü bebek gelişimi için ne gibi hayati öneme sahip. Emzirmenin anneye ve bebeğe faydaları nelerdir?

Sağlıklı Bir Evlilik Nasıl Olmalıdır?

Evliliğiniz mutluluk üzerine sağlıklı bir şekilde oturması için ne yapmak gerekir. Sağlıklı bir evlilik nasıl olur. Evlilikte nelere dikkat edilmelidir.

Gül Bitkisi ve Gülün Faydaları

Gül Bitkisi Nasıl Yetiştirilir. Gül nedir ve kökeni hakkında bilgiler. Gülün Faydaları nelerdir. Bahçeniz için Gül ekimi ve bakımı.

Ceviz Ağacı ve Cevizin Faydaları

Ceviz ağacı hakkında detaylı bilgiler. Ceviz ağacı dikilir mi, Cevizin faydaları nelerdir. Ceviz zararları ve tedavi kullanımı bilgileri.

Android Cihazlar için En iyi Browserlar (Tarayıcılar)

En iyi internet Browserlar, tarayıcılar önerileri ve hakkında yorumları. Android Cihazlarınız için en hızlı ve kasmayan Tarayıcılar hakkında inceleme.

Tatile çıkmadan ve tatildeyken uyulması gereken tavsiyeler

Tatile çıkmadan, tatil yolunda iken ve tatildeyken uyulması gereken tavsiyeler. Tatil için her şeyi planlamanın ve güzel tatilin sırları.

Tatil Planı Nasıl Hazırlanır

Tatil planı nasıl hazırlanır. Tatilde yapılacak şeyleri nasıl planlarsınız. Tatile çıkmadan önce ve tatil sırasında planlama yaparak daha çok eğlenin.

Türkiye’de Gidilecek 10 Tatil Bölgesi

Türkiye' de tatil amaçlı gidilecek yerler. Bir çok tatil yerinden 10 yeri sizin için seçtik. Tatil yapılabilecek 10 tatil bölgesi hakkında bilgiler.

Haber Yorumları Popüler Sıralama