İslamiyet Öncesi Türklerde Bilim ve Sanat Nasıldı

İslamiyet Öncesi Türklerde Bilim ve Sanat Nasıldı: İslamiyet Öncesi Türklerde Bilim ve Sanat hakkında bilgiler nelerdir. Türklerde Bilim ve Sanat nelerin etkisinde nasıl gelişmekteydi., İslamiyet Öncesi Türklerde Bilim ve Sanat Nasıldı haberi detayları nedir bilgiler. 814.

Haberler Yeni Bilgiler

İslamiyet Öncesi Türklerde Bilim ve Sanat Nasıldı

İslamiyet Öncesi Türklerde Bilim ve Sanat Nasıldı

Kategori: bilgi

Türü: bilgi

Tarih:

* Eski Türkler Ayı’ın, güneşin ve yıldızların hareketleri hakkında bilgi sahibidirler. 
* Oniki Hayvanlı Türk Takvimi, güneş yılı esasına göre hazırlanmıştır. Oniki yıllık devrelere ayrılmış, her yıl bir hayvan ismiyle adlandırılmıştır. Türklerin Tarihte Kullandığı Takvimler 

12 Hayvanlı Takvim: Daha çok İslamiyet’ten önceki Türk toplulukları tarafından kullanılan güneş takvimidir. Hicri Takvim: Türk-İslam devletlerinde kullanılan ay takvimidir. Hz. Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi Vesselem)  Mekke’den Medine’ye göçünü başlangıç alır. 
Celali Takvimi: Büyük Selçuklu Hükümdarı Melik-şah Döneminde hazırlanan güneş takvimidir. 
Rumi Takvim: Osmanlı Devleti’nde ekonomik amaçlı olarak güneş yılına göre hazırlanan takvimdir. 
Miladi Takvim: 1 Ocak 1926′dan itibaren kullanılmaya başlanan ve günümüzde de kullanılan güneş takvimidir. 
* Orta Asya Türk sanatının temeli göçebe hayata dayanır. Bu nedenle saraylar ve tapınaklar yapmamışlardır. Hunlar dönemine ait etrafı surlarla çevrili yerleşim merkezleri bulunmasına rağmen genellikle göçebe hayat uygun eşyalar Orta Asya Türk sanatının örnekleridir. Göktürk Kitabeleri önemli bir sanat eseri olarak görülür. 
* Halk demircilik, dokumacılık, ahşap işlemeciliği, süslemecilik yapmıştır. Süslemede hayvan figürleri kullanılmıştır (hayvan üslubu) 
Kurgan; tepe biçiminde mezarlardır. Kazakistan’ın Almatı şehrine yakın Esik Kurganı en ünlüsüdür. M.Ö. 5. – 4. yy’a aittir. Altın eşyalar, seramik küpeler, gümüş çanaklar bulunmuştur. Altın Adam adlı altından yapılmış bir zırh bulunmuştur. 
Halı Dokuma 
* Dokumacılık gelişmiş olup dünyanın en eski halısı, ilk düğümlü halı örneği  OrtaAsya’da Asya Hunları’na ait olduğu kabul edilen Pazırık Kurganı’nda ortaya çıkarılmıştır. Halı ilk kez Hunlar tarafından koyun yününden dokunmuş ve kullanılmıştır. 
• Orhun Bölgesi’nde bulunan halı ve kilim örnekleri Türklerde dokumacılığın geliştiğini göstermektedir. 
* Resim sanatında Hunlardan kalma insan ve hayvan figürleri bulunmuştur. 
* Göktürk Kitabelerinde savaşları konu alan tasvirler vardır. Uygurlar döneminde gelişmiştir. Saraylara ait duvar kalıntılarında fresko örnekleri vardır. Fresk: 
* Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madeni boyalarla resim yapma yöntemidir. 

Resim 
* Uygur şehirlerinin kalıntılarında minyatürler bulunmuştur. Bu minyatürler Türk resim sanatının ilk önemli örnekleridir. Moğollar aracılığıyla İslam dünyasına girmiş ve etkilemiştir. 
• Türklerden kalma birçok eserin üzerinde insan ve hayvan resimlerinin bulunması, Türklerin resim sanatı ile ilgilendiklerini göstermektedir. 
• Uygurlarda, Fresko (duvar resmi) ve minyatür sanatı oldukça gelişmiştir. 
• Uygur ressamlarına bedizci adı verilmiştir. 

Mimarlık : 
* Konargöçerlikten dolayı Uygurlara kadar eser görülmez. Hun ve Göktürk dönemlerinde kalıcı sağlam yapılar yoktur. Zaman zaman kerpiçten evler yapmışlardır. 
* Uygurlar döneminde evler, tapınaklar ve şehirler yapmışlardır. Tek katlıdır. Mani ve Budizm’in etkisi ile mimari gelişmiştir. Şehirlere balık adını vermişlerdir. Beşbalık, Ordubalık, Turfan şehirleri Uygurlara aittir. Şehirlerin çevresi surlarla çevrilidir. Çin’de Mani ve Buda dinine ait mabed yapımında çalışmışlardır. 

Müzik : 
* İlk örnekler kopuz eşliğinde söylenen destanlar, kahramanlık hikâyeleri ve aşk türküleridir. 
* Kopuz Türklerle birlikte Mısır, Suriye, Balkanlar, Macaristan, Polonya, Rusya, Ukrayna ve Almanya’ya kadar yayılmıştır. 
* Söyledikleri besteye ır ( yır ), sazlarla çalınan melodiye küg denmiştir. 
* En gelişmiş sanatlardan biridir. Askeri bando yaygın olup ordugâhlarda ve hükümdarın huzurunda ır ve küglerden her gün dokuz parça çalınırdı. Bu durum hükümdarlık alametlerindendir. 
* Göktürk ve Uygurlarda nefesli çalgılar kullanılmıştır. 
* Türk ordularından Avrupa’ya geçen çalgılar kudüm ( timpani bas davul ), zurna ( obua ), çevgan ( çıngıraklı asa ), Türk kanunu ( kitara )dır. 
* Uygurlarda orta oyunu vardır. Tiyatro . Kaynaklar, IX. yüzyıl sonlarında Uygurların Beşbalık şehrine gelen Çin elçisi şerefine verilen ziyafette orta oyununa benzer oyunlar oynandığını yazmaktadır. 

Sanat 
• Eski Türk topluluklarında sanat eserleri genellikle taşınabilir malzeme üzerine işlenmiştir. Sanatta bu özelliğin ortaya çıkmasının temel sebebi Türklerin göçebe bir yaşam tarzını benimsemiş olmalarıdır. 
• Gündelik eşyalar, kılıç kabzaları, kemer tokaları ve çadırlar hayvan figürleriyle ve kıymetli taşlarla süslenmiştir. Türk sanatındaki bu tür süslemeye hayvan üslubu denilmiştir. 
• Hayvan üslubunun Türk sanatında yaygın olarak kullanılması yaşam tarzının bir toplumun kültürü üzerindeki etkisine örnek göşterilebilir.

* Astronomi bilimiyle uğraşan Türkler, 12 Hayvanlı Türk Takvimi‘ni oluşturmuşlardır.

* Bilim ve fikir adamlarının katılımıyla toplanan ve hükümdarlarca korunan Kengeş Meclisi vardı.

* İslamiyet’ten önceki Türklerde sanat, yaşam tarzına bağlı olarak taşınabilir malzemelerden ( deri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalı) oluşurdur.

* İslamiyet’ten önceki Türkler taşınabilir eşyalar üzerine kaplan, kurt, geyik, koyun ve at gibi hayvanların birbirine karşı mücadelelerini gösteren Figürler işlemişlerdir. Bu sanat anlayışı Hayvan Üslubu olarak adlandırılır.

* Renkli taş ve gümüş kakmacılık, halı ve kilim dokumacılığı ile çadır (otağ) sanatı Türk sanatının önemli örneklerindendir.

* Hun sanatının en önemli eseri Altaylardaki Pazırlık Kurganlarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan dünyanın en eski halısıdır (Pazırık Halısı).

* Hun eserlerinin bulunduğu bir başka Kurgan ise Kazakistan’nın Alma Ata şehri yakınlarındaki Esik Kurganı‘dır. Bu kurganda Altın Elbiseli Adam adı verilen bir zırh bulunmuştur.

* Uygurlar döneminde mimari, resim, çinicilik ve minyatür gibi sanatlar da gelişme göstermiştir.

* Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle birlikte manastır ve saray gibi mimari eserlerin yanında bunların iç süslemesi olan minyatürler Uygur Fresk sanatının önemli örnekleri olarak kabül edilir.

* İslamiyet’ten önceki Türklerde Kopuz en yaygın müzik aleti olarak kullanılmıştır. Destanlar, kahramanlık hikayeleri ve efsaneler halk ozanları tarafından kopuz eşiğinde söylenirdir.

+1 Öne Çıkar ↑
Okunma: 1. ÖneÇıkma: 0
Henüz Güncelleme Yok! Yorum yazarak veya yoruma cevap atarak tartışmaya ortak olabilirsiniz. Tüm yorumlar sayfa altındadır.

Haber ve Bilgi Benzer Başlıklar


Yeni Doğan Bebeğe Nasıl Bakılır, Yeni doğan için öneriler

Yeni doğan bebek bakımı nasıldır. Yeni doğmuş bebekler için bakım önerileri. Bebeğiniz mi dünyaya geldi? Endişelenmeyin bir şekilde üstesinden geleceksiniz.

Futbol Nasıl Oynanır? Temel Futbol Kuralları

Futbol günlük yaşamımızda olmazlardan. Peki Futbol nasıl oynanır. Oyun kuralları nasıldır ve Futbol oynamak için hangi temel kurallar bilinmelidir?

Anne Sütünün Faydaları Nelerdir? Anne Sütü Bilgileri

Anne Sütü bebek için oldukça önemlidir. Peki Anne Sütü bebek gelişimi için ne gibi hayati öneme sahip. Emzirmenin anneye ve bebeğe faydaları nelerdir?

Sağlıklı Bir Evlilik Nasıl Olmalıdır?

Evliliğiniz mutluluk üzerine sağlıklı bir şekilde oturması için ne yapmak gerekir. Sağlıklı bir evlilik nasıl olur. Evlilikte nelere dikkat edilmelidir.

Gül Bitkisi ve Gülün Faydaları

Gül Bitkisi Nasıl Yetiştirilir. Gül nedir ve kökeni hakkında bilgiler. Gülün Faydaları nelerdir. Bahçeniz için Gül ekimi ve bakımı.

Ceviz Ağacı ve Cevizin Faydaları

Ceviz ağacı hakkında detaylı bilgiler. Ceviz ağacı dikilir mi, Cevizin faydaları nelerdir. Ceviz zararları ve tedavi kullanımı bilgileri.

Android Cihazlar için En iyi Browserlar (Tarayıcılar)

En iyi internet Browserlar, tarayıcılar önerileri ve hakkında yorumları. Android Cihazlarınız için en hızlı ve kasmayan Tarayıcılar hakkında inceleme.

Tatile çıkmadan ve tatildeyken uyulması gereken tavsiyeler

Tatile çıkmadan, tatil yolunda iken ve tatildeyken uyulması gereken tavsiyeler. Tatil için her şeyi planlamanın ve güzel tatilin sırları.

Tatil Planı Nasıl Hazırlanır

Tatil planı nasıl hazırlanır. Tatilde yapılacak şeyleri nasıl planlarsınız. Tatile çıkmadan önce ve tatil sırasında planlama yaparak daha çok eğlenin.

Türkiye’de Gidilecek 10 Tatil Bölgesi

Türkiye' de tatil amaçlı gidilecek yerler. Bir çok tatil yerinden 10 yeri sizin için seçtik. Tatil yapılabilecek 10 tatil bölgesi hakkında bilgiler.

Haber Yorumları Popüler Sıralama