İnsanlara davranış da görgü ve nezaket kuralları nelerdir

İnsanlara davranış da görgü ve nezaket kuralları nelerdir: İnsanlar birbirine belli kurallar ışığında davranmalıdır. Bu davranışlara nezaket ve görgü diyebiliriz. Görgü ve nezaket kuralları neler nelere dikkat edilmeli, İnsanlara davranış da görgü ve nezaket kuralları nelerdir haberi detayları nedir bilgiler. 98.

Haberler Yeni Bilgiler

İnsanlara davranış da görgü ve nezaket kuralları nelerdir

İnsanlara davranış da görgü ve nezaket kuralları nelerdir

Kategori: bilgi

Türü: bilgi

Tarih:

Türk toplumu olarak örf adet ve kültürümüzü asla kaybetmemeliyiz. Bunun yanında birbirimize Görgü ve nezaket kuralları çerçevesinde davranışlar da bulunmamız gerekir. Bu davranışlar aşağıdaki gibidir.

Toplumda Dikkat Edilmesi Gereken Görgü Kuralları nelerdir? 

Başkalarının eşyalarını kullanırken izin almak.
Büyüklerine saygılı olmak.
Yardım etmek.
Güzel söz söylemek.
Büyüklerini ziyaret etmek.
Hasta olan tanıdıklarını ziyeret etmek.
Başarılı olan kişileri kutlamak.
Tutumlu Olmak.
Konuşmaya başlamadan önce diğerlerinin konuşmasının bitmesini beklemek.
Kurallara uymak.
Temiz ve düzenli olmak.

Türk milleti Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştu. Bu hak ve hürriyetler sayesinde serbestçe okula gideriz, televizyon izler, gazete okuruz. Seyahat edebiliriz. Başkalarını rahatsız etmeden dilediğimiz gibi davranırız.
Kimse iletişim hürriyetimize engel olamaz. Mektuplarımızı açamaz, telefonlarımızı dinleyemez.
Herkes duygu ve düşüncelerini kanunlara uymak koşuluyla özgürce söyler.
Yedi yaşına gelmiş bütün Türk çocukları parasız olarak ilköğretim okuluna giderler. İsterlerse eğitimlerine devam edebilirler.
Her vatandaş seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Hoşgörülü ve iyimser olmak
Olgun bir kişiliğe sahip olmak
Eleştiriyi yerinde ve zamanında yapmak
Kıyafetin yer ve zamanına uygun olmasına özen göstermek
Başkalarını rahatsız edici davranışlardan kaçınmak
Verilen sözü tutmak
Ziyaretin yerine, zamanına ve süresine dikkat etmek
Oturuş ve kalkışlara dikkat etmek
Gerektiğinde özür dilemek
Özel konuşanları dinlememek
Uygun olmayan el ve söz şakası yapmamak
İletişim araçlarını kurallarına uygun kullanmak
Trafik kurallarına uymak
Olarak kısaca anlamış olur. Bu terimlere ekleme yaparak daha da detaylandırırsak;
Genel Kurallar
Hoşgörülü ve iyimser olmak
Eleştiriyi yerinde ve zamanında yapmak
Olgun bir kişiliğe sahip olmak, olgun davranmak (yaşına uygun olgunlukta olmak)
Giyime önem vermek, Giysinin mevki yer ve zamana uygun olmasına özen göstermek
Başkalarını rahatsız edici davranışlardan sakınmak
Ziyaretin kısa ve zamanlı olmasına özen göstermek
Oturuş ve kalkışlarda hareketlere özen göstermek
Gerektiğinde özür dilemesini bilmek
Özel konuşma yapanların yanına gitmemek
Verilen sözü tutmak
Uygun olmayan el ve sözlü şakalardan kaçınmak
Kuralların Faydaları Nelerdir
1-Kurallar belirsizliği azaltarak öngörülebilirlik ve istikrar sağlar, 
2-Kurallar insan davranışlarına denetim ve sınırlama getirirler, böylece insanı ve çevresini o insanın zaaflarından (zayıf yönlerinden) ve hatalarından korurlar.
3-Kurallar bireyi özgür kılarlar, çünkü neyi özgürce yapabileceklerini, neyi yapmaları halinde kimsenin karışamayacağını belirler
Görgülü İnsanın Nitelikleri
Bir toplulukta aynı statüde olan insanlardan bazıları çok sevilirken bazıları daha az sevilmektedir. Bunun nedeni, bu insanların gösterdikleri sevgi, terbiye, saygı ve nezaket seviyelerinin farklı olmasıdır. İnsanların sevilmesi, sayılması, aranılır olması nezaket kurallarını ne ölçüde bildiği ve ne kadarını uyguladığı ile alakalıdır.
“Size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi siz de başkasına yapmayınız” düsturuna göre hareket etmemiz gerekmektedir. Size nazik ve kibar davranılmasını istiyorsanız siz de başkasına nazik ve kibar davranmak zorundasınız. İnsanı diğer biyolojik canlılardan ayıran temel özellik, toplu halde yaşaması değil, toplu halde yaşamanın inceliklerini bilmesidir.
Ziyaret - Misafirlik veVedalaşma Kuralları
Ne kadar samimi olursak olalım ziyaret edeceğimiz insanları önceden bilgilendirmeliyiz.
Temel prensip davetsiz misafir olmamaktır.
Randevu saatine uymalıyız
Temiz ve düzenli bir şekilde, mümkünse bir hediye ile ziyaretler yapılmalıdır.
Kapıyı çaldıktan sonra kapının hemen ağzında değil, daha geride, evin içini göremeyecek şekilde kapının açılmasını beklemeliyiz.
Eve girerken ev sahibinin yer göstermesini beklemeli ve etraf meraklı gözlerle incelenmemelidir.
Yemek sofrası kurulduğunda, ev sahibi davet etmeden oturmamalı ve yemeği beğenmesek dahi bunu hal ve tavırlarımızla bile belli etmemeliyiz. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer ve medeni bir şekilde ev sahibine teşekkür eder.
Yatıya kalıyorsak üç günden fazla kalınmamalıdır.
Ev sahibi de misafirliğe gelmek isteyenleri mümkün olduğunca reddetmemeli.
Ev sahibi bütün misafirlerine aynı derecede yakınlık ve güler yüz göstermelidir.
Evi temiz tutmalı ve gereken hazırlığı yapmalıdır.
Misafirin yanında sık sık saate bakmamalı, sıkıldığını belli eden hal ve tavırlardan sakınmalıyız.
Misafirlere ikramda bulunurken üç kereden fazla ısrar edilmemeli.
Misafir ayrılırken ev sahibi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirmeli.
Misafirlikten ayrılma vakti gelince hemen kalkmalı ve vedalaşmayı uzatmamalıyız.
Hasta Ziyareti Adabı
Dostlarınız hastalandığında hemen, daha az samimi olduklarınızı da iyileşince ziyaret etmeliyiz.
Yoğun bakımdaki hastaların yakınları ziyaret edilmeli.
Çok dinlenmesi gereken bir hastayı sık sık ziyaret etmemeliyiz.
Hastanın yanında onun neşesini kaçıracak hiçbir şey anlatılmamalı.
Hastanın odasına girerken ne çok üzgün ne de çok neşeli bir tavır sergilemeliyiz. Ona normal bir insan muamelesi yapmalıyız.
Ziyaret çok uzun tutulmamalıdır.
Temizlik Kuralları
El ve ayak tırnakları düzenli olarak kesilmeli
Diş temizliğine dikkat edilmeli
Saçların ellerin ve yüzün sürekli temiz olmasına dikkat edilmeli
Etrafımızdaki insanları ter kokusuyla rahatsız etmemek için düzenli bir şekilde banyo yapmalıyız.
Tuvalet adabına dikkat edilmeli, tuvalete girerken çoraplar çıkarılmalı ve pantolon giyiyorsak yukarı doğru katlanmalı
Tuvalette iken konuşmak, bir şeyler yiyip içmek ve tükürmek uygun değildir
Temizlik sol elle yapıldığından, çeşmeler bu elle açılıp kapatılmamalıdır.
Tuvaleti nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmalıyız
Tuvalette insan varken, kapının önünde beklememeliyiz.
Yemekte Davranışlar
Bıçak kullanırken çatal sol, bıçak sağ elle tutularak kesme işi yapılır.
Masada çatal sola, kaşık ve bıçak sağa yerleştirilir. Bıçak, kaşık ile tabak arasına konur. Bıçak sağ elle tutulur ve işaret parmağı bıçağın keskin olmayan tarafına dayatılıp kesme işi yapılır. Bıçağı kullandıktan sonra masaya bırakmamalı, tabağın üst yarısına, size doğru yanlamasına ve keskin tarafı içe gelecek şekilde koymalıdır.
Çatal ise kullanıldıktan sonra tabağın üzerine, bıçağa paralel ve soluna, çatalın sapı sağda ve ağzı yukarı doğru ya da bıçağı dik olarak konur.
Kaşık, bıçak gibi kullanılır. Esasen kahvaltı hariç, kaşık sofrada sadece yemeğin başlangıcında çorba için gereklidir. Görgülü bir ev sahibi özel yemeklerde veya aile arasındaki yemeklerde kaşığı bıçağın sağına yerleştirir.
Yukarıdakilerden başka masa düzeninde salata veya tatlı için çatal balık çatalı, tatlı kaşığı, buzlu içecek kaşığı, çorba ve çay kaşığı kullanılabilir.
Salata çatalı normal yemek çatalından kısa olup her iki işte de kullanılabilir. Salata yemekle beraber verilecekse çatal, yemek tabağının sol, yemek çatalının iç tarafına konur. Özel yemeklerde salata çatalı yemek çatalının dış tarafına konabilir.
Balık çatalı diğerlerine oranla daha kısa ve düz olup kaşığın sağ tarafına yerleştirillr.
Tatlı kaşığı, tatlı tabağı içerisine konur. Fakat daha önceden de masadaki yerine konabilir.
Çorba kaşıkları çorba tabaklarının sağ tarafında olup diğerlerine oranla en uzun saplı olanıdır.
Büyük servis çatal ve kaşıkları, servis masalarında servis edilecek yemek tabaklarında bulunur. Tabağınıza servisi kendiniz bunlarla yapmalısınız.
En resmi masalarda bile üçten fazla çatal ve gene üçten fazla bıçak bulundurulmaz. Ancak gerektikçe kullanılacağı yiyeceklerle beraber servis yapılır.
Özellikle öğle veya akşam yemeklerinde, bütün konuklar için masaya önceden yerleştirilmiş bir servis tabağı bulunur. Bu tabak öteki tabaklara göre daha büyükçe olup, sonradan servis edilen tabaklar bunun üzerine konurlar.
Salata tabakları daha çok düz ve yuvarlak olurlar. özel yemeklerde yemek, salata ile aynı tabakta servis edilebilir.
Çorba, tatlı ve meyva tabakları, daima bir başka tabağın içinde servis edilir.
Sürahi, bıçakların üst tarafına konur ve su bardakları, konuklar yerlerini almadan doldurulur.
Şarap bardakları sürahinin sağına ve masanın kenarına yakın yerleştirilir.
Peçeteler resmi olmayan yemeklerde çatalların soluna, resmi yemeklerde servis tabağının içine konur. Masaya oturonca ev sahibesi, peçeteyi alır almaz siz de onu takip etmeli ve peçeteyi sağ üst köşesinden tutarak açıp dizlerinize yerleştirmelisiniz. Peçeteler kullanıldıktan sonra resmi yemeklerde tabağın sağına bırakılabilir. Özel yemeklerde kağıt peçete konmuşsa, bunlar tabağın sağına bırakılır. Kağıt peçeteleri elinizde buruşturup topaç haline getirmek ayıptır. Resmi yemeklerde sofraya oturduktan sonra tabağa el sürmek veya hele garsonun işini kolaylaştırmak için ona uzatmak görgüsüzlüktür. Konuk hizmet etmez. Konuklara hizmet edilir ve esasen bu maksatla davet edilmişlerdir.
Yemekten sonra peçetelerin katlanması, ev sahibınden bir davet daha istediğiniz anlamına geldiğinden uygun değildir. Yemek esnasında masadan kalkmak gerekirse, peçete sandalye üzerine veya masanın size ait boş yerine bırakılabilir. Peçeteye ağzını, etrafa göstermeden silmeli ve peçetenın yağlanan veya kirlenen kısımlarını diğer konuklardan gizlenmeye çalışmalıdır.
Herkesin yemeği gelene kadar yada ev sahibi başlamanızı rica etmeden yemeğe başlamayın. İçeceğinizi istediğiniz her zaman içebilirsiniz.
Ağzınız açıkken yemeğinizi çiğnemeyin yada yemek yerken konuşmayın. Ağzınızı fazla doldurmayacak kadar küçük parçalar halinde yiyin.
Masada dik oturun ve dirseklerinizi masanın üzerine koymayın.
Çok hızlı yada yavaş yemeyin. Masadakilerin hızına uymaya çalışın.
Masada iken asla dişlerinizi karıştırmayın. Eğer çok gerekli ise tuvalete gidin.
Ekmeğinize yağ sürerken her seferinde küçük bir parça almaya özen gösterin ve her zaman önce tabağınıza alın sonra ekmeğin üzerine sürün.
Masadaki yiyecekleri uzatırken, her zaman sağınıza verin. Ekmek verirken kendinize almadan önce başkalarına önerin.
Yemekte sigara içmeyin, eğer masadaki kişiler ve restorant kuralları yasaklamıyor ise yemekten sonra içebilirsiniz.
Sofra takımı ve bardaklar üzerinde ruj izi bırakmamaya özen gösterin. Yemeğe oturmadan önce rujun fazlasını bir peçete ile alın.
Tadına bakmadan önce yemeğe tuz yada biber koymayın .
İşyeri Görgü Kuralları
İşyerinde ki kurallar birlikte çalıştığınız meslektaşlarınıza ve iş arkadaşlarınıza karşı saygı göstermek demektir. Ayrıca görgü kurallarına uymanız iş görüşmelerinizde yada iş başvurularınızda bırakacağınız etkiyi önemli oranda etkileyecektir..
Her zaman takdim edildiğinizde yada tanıştırıldığınızda ayağa kalkın.
Siz insanları tanıştıracağınız zaman daha önemli kişinin ismini önce söyleyin.
Telesekreterinize İsminiz, göreviniz, departmanınız ve ne zaman müsait olduğunuza dair kısa ve profesyonel bir mesaj bırakın.
Mesaj bırakırken isminizi ve soyadınızı, neden aradığınızı ve telefonunuzu bırakın.
Kıyafet kuralına uyun. Eğer belli bir kural yok ise üst düzey yöneticilerden örnek alın.
Bütün toplantılara tam zamanında gelin.
Toplantı sırasında kalemler, ataçlar yada diğer ofis araçları ile oynamayın.
Çok gerekmedikçe toplantı sırasında telefonunuzu kapalı tutun. Eğer kapatamıyorsanız o zaman kapının yakınına oturun böylece telefonunuz çaldığında sessizce dışarı çıkabilirsiniz.
Oturuşunuza ve duruşunuza dikkat edin —koltuğa gömülmeyin , sandalyenizde geriye yaslanmayın, yada kollarınızı göğsünüzün üzerinde kavuşturmayın.
Karşinizdakini dinleyin ve aklınıza geldikçe laf kesmeyin. Dinleme terbiyesi hatırısayılır bir terbiyedir.
Sosyal İletişim Kuralları
İster manavda bir yabancı ile konuşurken ister bir arkadaşınız ile kahve içerken bütün insanlar saygı gösterilmesini hak eder.
İletişim hem beden hareketlerini hemde sözlü ifadeyi kapsar. Konuşurken karşınızdaki insana bakın ve kollarınızı kavuşturmayın (kızgınlık ifadesi).
Eğer utangaç biriyseniz bunu kabul etmekten ve söylemekten çekinmeyin. Dürüstlük insanların rahatlamalarını sağlar.
Normal hızda konuşun ne çok hızlı ne çok yavaş.
Karşınızdaki kişi üzerinde bıraktığınız izlenimi fazla düşünmeyin.
Konuşmayı bitirirken geçerli bir neden öne sürün ve kişi ile konuşmaktan keyif aldığınızı belirtin.
Karşınızdakine iltifat ederken içten ve samimi olun. Karşılaştırma yada değerlendirme yapmamaya özen gösterin; örneğin, "Kazağının ne kadar eski olduğu düşünülürse gayet iyi duruyor ."
İltifat aldığınızda fazla alçak gönüllü olmayın ve iltifatın gerekmediğini açıklamaya çalışmayın. Basit bir "teşekkürler" hem yeterli hemde kibarcadır.
Birisini eleştireceğiniz zaman karşınızdaki insanın duygularını göz önünde bulundurun ve kişi ile özel olarak konuşmaya özen gösterin. Yakıştırma yapmaktan kaçının ve sorunu kişiselleştirmeyin.
Birisi sizi eleştirdiğinde sakin olun. Savunmaya geçmemeye özen gösterin. Eğer kişi sizi insanların içinde ve kabaca eleştiriyor ise içgüdüsel olarak reaksiyon göstermek isteyebilirsiniz fakat en iyisi basitçe "Düşünceni özel olarak bana iletmeni tercih ederdim" deyin.
Her zaman "Lütfen" ve "Teşekkür ederim" demeyi unutmayın
Öksürüken yada esnerken ağzınızı kapatmayı unutmayın ve hemen elinizi yıkamaya özen gösterin. Bu hem görgü hemde temizlik kuralıdır


“NEZAKET”
Rüzgar, Güneş´e der ki:
“Ben senden daha kudretliyim. Bak, şu ihtiyarın ceketini sırtından fırlatıvereceğim.”
Rüzgar esmeye başlar, fırtınaya dönüşür ama ihtiyar ceketine daha sıkı sarılır.
Güneş, “Beceremedin” der: ben daha kudretliyim. İhtiyara ceketini şimdi çıkarttıracağım.
Saklandığı bulutun arkasından çıkan Güneş, bir gülümsemeyle ortalığı ısıtıverir. İhtiyar, ceketini eline alır ve neşe içinde yürür.
Güneş Rüzgar´a döner ve der ki:
“Nezaket ve dostluk sertlikten kuvvetlidir.”
            Teşekkür etmek, teşekküre cevap vermek, lütfen kelimesini kullanmak, karşımızdaki bireye ismiyle hitap etmek, birisi geldiğinde ayağa kalkmak, selam vermek, empati kurmak, iyi bir dinleyici olmak nezaket kurallarından bazılarındandır.
Kimi zaman bir teşekkür kimi zaman bir çiçek hallolması zor bir meselenin üstesinden gelebilir.
Çocuğa Nezaket Kavramı Nasıl Kazandırılmalıdır?

            Toplum tarafından onay gören nezaket kuralları, zorlama olmaksızın çocuğa kazandırılmalıdır. Bu da en iyi davranışlarımızla çocuğa model olunarak mümkündür. Aile içinde olan ilişkilerdeki incelik ve samimiyet topluma yayılacaktır. Nezaketi, saygıyı aile içindeki tüm bireylerin benimsemesi gerekir. Ailesi tarafından kibar davranılan çocukların görgü kurallarını öğrenmeleri daha kolay olur.
            Çocuğunuzu topluluk önünde kibar davranma konusunda utandırmayın. Bu tür davranışlar çocuğunuzun kendisine ve size karşı saygısını zedeler. Utanç ve öfke duygusundan başka bir işe de yaramaz. Görgü kuralları, ona örnek olarak öğretilmelidir. Mutlaka uyarmak gereken bir durum var ise çocuğu nazikçe bir kenara alarak, utandırmadan konuşulmalıdır.
            Çocuğa aile içerisinde yaşına göre provalarla zorlamadan aşağıda sıralanan konular işlenmelidir. Çocuğunuzun kendi cümleleriyle kendini tanıtmasını sağlayabilirsiniz. (Çocuğun konuşmaya başlamasıyla birlikte öğretilebilir.) Bu yaşta çocuk selamın anlamını çok bilmese de bu davranışıyla toplumda sosyal kabul görür. Bu da çocuğun hem özgüven gelişimini destekler hem de bu davranışlar çocuğun davranış özellikleri haline gelir. Neden ve nasıl özür dilenir? (3 yaşından itibaren işlenebilir.) Sofra adabı nasıl olmalıdır? (3 yaşından itibaren işlenebilir.) Misafir karşılama ve uğurlama nasıl olmalıdır? (4 yaşından itibaren işlenebilir.) Kapı çalma şekli nasıl olmalıdır? (3 yaşından itibaren işlenebilir.)
            Çocuğunuzun özellikle 4-6 yaşları arasında muziplikleri artar ve inat davranışlarıyla sizi kışkırtır. Bu durum çocuğun gelişiminde bir süreçtir. Çocuk bu tür davranışlarıyla disiplin sınırlarınızı kontrol ederek kişiliğini oluşturmakta, sınırları ve yasakları öğrenmektedir. Çocuğun bu sınırları ve yasakları öğrenmesi sizin tavırlarınıza bağlıdır. Çocuğun muzipliklerini ve kışkırtmalarını gülerek karşılarsanız ve bu tür davranışlarını zekâsına bağlarsanız, çocuk kendi sınırlarını kendisi belirler. Çocuğun bu davranışlarını, katı disiplin ve şiddetle karşılarsanız bu defa da katı itaat kültürüyle yetişmiş, kendine güvenmeyen ve hakkını aramaktan çekinen, saygı ve itaatte sosyal sınırların ne olduğunu ayırt edemeyen kişilikler ortaya çıkar. Uygun olan yaklaşım, anne-baba ortak tavırla, kıvamında bir otorite ile çocuğa, yanlış olan ve yapmaması gereken davranışlarla doğru olan ve yapması gereken davranışları fark ettirmektir.
            Çocuğa beklentilerinizi ifade ederken neleri yapmamalarını değil, neleri yapmalarını beklediğinizi söyleyin ve iyi davranışlarını takdir edin. Örnek olarak; "Ellerinle yemek yeme” yerine, “Lütfen çatalı kullanır mısın?” “Çatalını ne kadar kibar tutuyorsun” “Yemeğini kendi önünden yemen ne kadar güzel" gibi ifadeler çocuğunuzu nazik davranışlar için yüreklendirir.

+1 Öne Çıkar ↑
Okunma: 98. ÖneÇıkma: 0
Henüz Güncelleme Yok! Yorum yazarak veya yoruma cevap atarak tartışmaya ortak olabilirsiniz. Tüm yorumlar sayfa altındadır.

Haber ve Bilgi Benzer Başlıklar


8 aylık bebeğe işkence,vicdansızlık bu..

Bebeğinin sık sık ağlamasından şüphelenen anne Elena Levendeeva, bir şeylerin ters gittiğini düşündü...

''Capitan'' öldü...

Yerel basında yer alan habere göre, Arjantin’de 2006 yılında ölen sahibinin mezarı başında yaşayan Capitan...

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Fatih'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda ‘alıcı’ kılığında kaçakçılarla pazarlığa giren polis...

Dolandırıcılıkta üst sınır...

İstanbul ve 5 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda piyasaya sürülmek istenen 5 milyon 200 bin lira sahte para ele geçirildi...

2 çocuğuda başkasından olduğunu öğrendi...şok oldu

Almanya'da yaşayan işadamı 32 yaşındaki Y.E., eşi B.E.'den boşandıktan sonra 2 çocuğu için 'soybağının reddi...

Yasemin adalı doğum yaptı...

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Vatan Şaşmaz'ın oğluna Asil Vatan Şaşmaz adının verildiği öğrenildi...

Cezaevinden çıktı,tesis kurdu...

Denizli'de ticari nedenlerden dolayı cezaevine giren Mükerrem Güleç isimli kadın Çalışma ve İş Kurumu'nun...

Hedef belli...Çin

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Gürcistan, Başbakan Yardımcısı Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı...

Hainler cezaevinde de rahat durmuyorlar...

"Selam Tevhid", "Yasa Dışı Dinleme" ve benzeri davalarda tutuklu bulunan, ayrıca Ergenekon, Balyoz gibi...

Demirtaş'a şok haber

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 21 Ekim 2016'da, merkez Kayapınar ilçesindeki...

Haber Yorumları Popüler Sıralama