Feminizm Nedir?

Feminizm Nedir?: Feminizm kadınların oldukça iyi bildiği fakat erkeklerin hiç vakıf olmadığı bir konudur. Feminizm ile kadınlar kendini daha güçlü hissetmektedir., Feminizm Nedir? haberi detayları nedir bilgiler. 864.

Haberler Yeni Bilgiler

Feminizm Nedir?

Feminizm Nedir?

Kategori: bilgi

Türü: bilgi

Tarih:

Feminizm 
-Kadınların ve erkeklerin toplumsal eşitliğini desteklemektedir ve ataerkilliğe ve cinsiyetçiliğe karşı çıkmaktadır. 
- Kadınlara yönelik şiddetin son bulması için çalışmaktadır. 
- Kadınların kendi Üremeleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını savunmaktadır. 

Feminizmin üç alt türü bulunmaktadır
-Liberal feminizm, mevcut toplum içerisinde her iki cinsiyet için de fırsat eşitliğini talep etmektedir. 
- Sosyalist feminizm, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kapitalizmin yerini sosyalizmin almasıyla gerçekleşecğini iddia etmektedir. 
- Radikal feminizm. toplumsal cinsiyet kavramının kendisini ortadan kaldırmayı ve eşitlikçi ve toplumsal cinsiyetsiz bir toplum oluşturmayı amaçlamaktadır. 
-Bugün ABD'li yetişkinlerin sadece % 20'si feminizme karşı olduklarını belirtmektedirler. Çoğunlukla sosyalist ve radikal feminizine yönelik bir karşı koyma söz konusudur. Liberal feminizme destek yaygındır.

Feminizm Toplumda kadınlara, erkeklerle aynı hakların tanınmasını sağlamaya çalışan fikir akımıdır.

Kadın hakları; 60'lı yıllardan sonra sıkça duymaya başladığımız bir kavram olmaya başlamıştır Bu kavramın içeriğinin doldurulmasında ise feminist hareket etkili olmuştur Feminist hareket çerçevesinde kadın sorununu sadece kadın-erkek eşitsizliği açısından ele almak tek boyutlu bir çözümleme olacaktır Zira kadın sorunu ekonomik, politik, ideolojik psikolojik yönlerin iç içe geçtiği karmaşık bir olgudur

Feminizmi genel olarak kadın=erkek ayrımcılığına karşı çıkarak, cinsler arasında siyasal, ekonomik ve toplumsal eşitliği savunan görüş olarak tanımlamak mümkündür Batıda Fransız devrimi ile birlikte kadınların seçme ve seçilme hakkı, mülkiyet hakkı kadın özgürlüğü kavramı çerçevesinde savunulmuştur Çeşitli eylem ve reformlar sonucunda kadınlar açısından bazı haklar elde edilmiştir Feministler bu hakları elde ettikten sonra özgürlüklerinin yalnız bu haklarla sınırlı olmadığını, asıl sorunun erkeğin kültürel egemenliği olduğunu savunarak mücadelelerine devam etmektedirlerFeminizm Nedir?

Feminist hareket tarihsel açıdan I Dünya Savaşı öncesi ve 1968 sonrasındaolmak üzere iki döneme ayrılmaktadır Bu hareket ile bir çok kadın bir araya gelmiş "daha önemlisi kadın-erkek eşitsizliğine karşı bir şeyler yapılması gerektiğini, bu konuda ilgisiz birçok kadına fark ettirmişlerdir I Feminizm 1968 sonrasında daha geniş bir tabana yayılma eğilimi göstermiştir Günümüzde feminizm bazı vurgu farklılıklarıyla değişik ülkelerdeki çeşitli kadın gruplarınca benimsenmektedir Batıda kadın haklan teorik olarak çeşitli düşünce akımlarının etkisinde tartışılıp gelişirken, Türk toplumunda kadın hakları, sadece kültürel nedenlerle değil, Tanzimat'tan günümüze kadar ülkenin kalkınması açısından ekonomik bir temele de dayanarak, kadına işletmenin kâr maksimasyonu açısından hesaba katılması gereken bir araç; toplumbilimsel deyişle cinsiyet rolünün gereklerine uygun olarak hesaba alınan birimler olarak bakılması ile gündeme gelmiştirFeminizm Nedir?

Temelde ataerkil toplumsal düzenini eleştiren feminist görüşü bir bütün olarak çözümlemeye imkân tanıyan bir teoriyi geliştirilemediğinden, feminist düşünürler, liberalizm, marksizm, psikanaliz, varoluşçuluk, radikalizm gibi düşünce akımlarının etkisinde kalarak oluşturdukları teoriler ile kadın haklarına alternatif çözüm arayışlarını sürdürmektedir Bu feminist teoriler, kadınların ataerkil toplumsal düzen yapısı içinde değersizleştirildiklerini varsaymakta ve bunun nedenini sorgulamaktadır.

 

Radikal Feminizm Nedir
Radikal feminizm kadınların sömürülmesi ve baskı altında tutulmasının temel nedenini, kadınlarla erkekler arasındaki biyolojik farklılıkta gören bir kuramdır Radikal feminist kuramcılar arasında kadının şimdiki durumu konusunda farklı anlayışlar hakimdir Radikal feministler arasında geniş ölçüde kuramsal düşünceler oluşturmuş olanlar; Kate Millett ile Shulamith Firestone'dur Radikal feministler kadının baskı altında olması ve kadın erkek arasındaki çelişkinin temelde aile kurumundan türediğini savunmaktadırlar

Kate Millett'e göre "aile gençleri ataerkil ideolojinin rol, mizaç ve statü kategorilerince öngörülen tutumlar içinde toplumsallaştırmaktadır Aile, ataerkil düzen içinde kadınları erkeklere hizmet etmeye ve bu hizmet etme rolünü kabul etmeye şartlandıran erkek egemen ideolojisinin, yeniden üretilmesini sağlayan kurum olarak görülmektedir Bu nedenle aile kurumunu radikal feministler ret etmektedirler Shulamith Firestone ise kadınların baskı altında tutulmalarının temelinde biyolojik cinsiyet farklılıklarının yattığını söylemektedir

Kadınlar doğum ve annelik rolleri ile sınırlanmaktadırlar Firestone buna çözüm olarak teknolojiyi, kadınların biyolojik kaderlerinden kurtulmak için kullanmak gerektiğini düşünmektedir "İnsan türünün, her iki cinsin yaran için yalnız bir cins tarafından üretilmesinin yerini (hiç değilse bir seçme olarak) yapay üreme alacaktır Çocuklar her iki cinse de eşit olarak doğrulabileceklerdir Ya da ikisine de bağlı olmaksızın doğabileceklerdir" Böylece çocuk bakımı topluluğun üyeleri tarafından kolektif bir şekilde üstlenilecektir

Erkekler ve kadınlar cinsiyete dayalı rol sorumluluklarıyla tanımlanmış olarak belirlenmeyerek yeni bir kültür oluşturulmaya çalışılacaktır Mary Daly "Gyn/Ecology" isimli çalışmasında ataerkilliğin dışında bir dünya keşfedilmesi için kullanılan dilin radikal biçimde yıkılması ya da yapısının çözülmesini önermektedir Ayrıca kadınların lezbiyen olmalarını ve kendilerini baskıdan tamamen özgürleştirebilmek için erkeklerden tamamen ayrı yaşamaları gerektiğini vurgulamaktadır Radikal kuramcılar teknolojiye bağlı üreme gibi doğaya aykırı önerilerden dolayı eleştirilmektedirler.


LİBERAL FEMİNİZM
Bu akım liberal politikalardan beslenerek kadınların temel hak ve özgürlüklerini kullanmasında devlet müdahaleciliğini reddeder ve kadınlarında erkekler kadar bu hakları kullanabilmesi gerektiğini savunur. Kadınlarla erkekler hayatta sorumlulukları eşit bir biçimde paylaşabilmelidir ve kadınlar kendilerini kamusal alandan soyutlamamalıdır. “Kadınlara, ahlaklı bir zevk verici olmayı öğretmek yerine erkeklerle birlikte gereksinimlere boyun eğmeyi öğretin”(Wollstonecraft’tan akt. Saim;2004;83–84). Genel olarak bu akıma mensup düşünürler kadınları zihniyet gelişimi ve eğitimine vurgu yapmaktadırlar. “En iyi yetişmiş kadınlar, kafaları ve ruhları eğitilmiş olanlardır”(Woolf’tan akt. Saim;2004:33). Bunun dışında eleştirel düşünmenin ve sorgulamanın önemini vurgulamışlardır. Dinin ve geleneklerin kadınları kısıtladığını, var oluş alanlarını daralttığını öne sürmektedirler. Liberalist düşüncenin Aydınlanma etkisiyle ortaya çıktığını göz önünde bulunduracak olursak bu iddia pek de şaşırtıcı sayılmaz. Fakat bu akım bundan daha ileri gidememiş ve çok fazla teorik kalmış ve pratik hayatta işlevsellik arz etmemiştir.

+1 Öne Çıkar ↑
Okunma: 1. ÖneÇıkma: 0
Henüz Güncelleme Yok! Yorum yazarak veya yoruma cevap atarak tartışmaya ortak olabilirsiniz. Tüm yorumlar sayfa altındadır.

Haber ve Bilgi Benzer Başlıklar


Kılık değiştirip girdi....

İran'da kadınların statyumlarda erkek futbol takımlarının maçlarını izlemesi yasak. Ancak bunu umursamayan birçok kadın kılık değiştirerek maç izliyor...

İstanbul'da bomba paniği

Ataşehir'de "bomba" ihbarı üzerine boşaltılan binada yapılan incelemede dinamit lokumu şeklinde saat bulundu...

100 bin kişiyi işe alıcak...

Düzenlenen basın toplantısında Careemʹin Türkiyeʹdeki hedeflerini anlatan Careem Türkiye Genel Müdürü Dilara Demir Kısakürek...

Meral akşener'e saldırı...

mam kendisini tarafsız olmamakla eleştirenlere de “Akıllarını kiradan kurtaramamış zavallılar ....

engelli kadına taciz,iğrençlik sınırı aştı...

Karasu'nun Kabakoz Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 8 yıl önce S.A. ile evlenen N.A.....

Mehmetçikten 'bekleyin temizleyip gelicem'' sözü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Harekatı'nda görev alacak Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekipleri...

Patlasaydı köy yok olacaktı...

Makedonya-Yunanistan sınırı yakınındaki Bogoroditsa köyünde, ev inşası için kazı çalışmaları yürütülen bir alanda...

Yurttaki dayakta ilginç savunma...

Çorum'dan son dakika haberi... Yurtta kalan lise 1'inci sınıf öğrencisi G.K.Ç.’nin arkadaşları tarafından sopayla dövülüp...

Çöpten civciv çıktı...

Marmaris Belediyesi'ne, "çöp konteynırında civciv sesleri geliyor" ihbarı üzerine harekete geçen...

Sözde soykırım

Hollanda Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag, Hollanda parlamentosunda gündeme gelen 1915 olaylarıyla ilgili...

Haber Yorumları Popüler Sıralama