Cimrilik neden kötü bir şeydir?

Cimrilik neden kötü bir şeydir?: Cimrilik nedir ve neden kötü bir davranıştır. Cimrilik içinde bulunan bir insan ne gibi davranışlardan yoksun olmuş olmaktadır., Cimrilik neden kötü bir şeydir? haberi detayları nedir bilgiler. 859.

Haberler Yeni Bilgiler

Cimrilik neden kötü bir şeydir?

Cimrilik neden kötü bir şeydir?

Kategori: bilgi

Türü: bilgi

Tarih:

Cimrilik; harcanması gereken malı harcamamak veya infak etmekten kaçınmak ve aşın mal sevgisinden dolayı ihtiyaç sahiplerine ve hayır kurumlarına yardım etmemek demektir.

Cimrilik “adi, alçak, ve soysuz” anlamındaki Farsça “cimri” kelimesinden alınmıştır. Arap dilinde cimriliği ifade etmek üzere “şuh” ve “buhl” kelimeleri kullanılmaktadır. Ancak “şuh”, öncelikle kişiyi mal-mülk edinme hırsına sevk eden, harcamaktan ve yardım etmekten alıkoyan bencil bir duygu, “buhl” ise bu duygunun etkisiyle iyilik ve cömertlik yapmaktan kaçınmak anlamına gelir. (lbn Manzur, b-I ve ş-h-h maddeleri)

Ayrıca özel olarak mal konusundak cimriliğe “buhl”, iyiliğin her türlüsünden kaçınacak derecede köklü ve yaygın bir huy halinde bulunan cimriliğe de “şuh” denir. Kur’an’da neüslerin cimriliğe eğilimli yaratılmış olduğuna dikkat çekilmekte (Nisâ, 4/128), Cimrilikten korunanların kurtuluşa ereceği müjdelenmek (Haşr, 59/9; Teğabun, 64/16) ve cimriliğin insanın yararına bir davranış olmadığı aksine aleyhine sonuç doğuracak nitelikte bir duygu ve davranış olduğu belirtilmektedir.
( Âl-İ İmran, 3/180 )

Çağımızda insanlığın karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan birisi de yardımlaşma ve dayanışmaya engel manevî bir hastalık olarak nitelendirilebilecek cimrilik ve bencillik duygusudur. Bu duygunun varlığına Kur’an-ı Kerim’de,

“De ki: “Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir” (İsra, 17/100) ayetiyle dikkat çekilmektedir. 

Toplumlarda dünyevileşmenin etkisiyle servetlerini, mal ve mülklerini bırakın muhtaç konumdaki insanların yardımında kullanma özverisini kendi giderleri için dahi harcamada oldukça eli sıkı kimselerin sayısı hiç de az değildir. Başka bir ifadeyle mal ve mülk, servet ve kazançlar, insanların hizmetinde olma yerine adeta putlaştırılmakta, ömürler var oluş gayesi dışında mal ve servet biriktirme hülyası ile heder edilmektedir. Bu nedenledir ki yardımlaşma ve dayanışmaya çok büyük önem atfeden İslam dininde, bencilliği körükleyen ve ona zemin hazırlayan cimrilik hoş karşılanmayarak yasaklanmıştır. 

Zira cimrilik, insanın yaratılış amacına ve yüce Allah’ın kendisine mal ve servet lütfedişinin hikmetine aykırı bir tutum ve duygudur. Mal ve serveti dünya ötesine yatırım aracı olarak kullanma da büyük engeldir.

Nitekim Kur’ân-i kerim’de, 
“Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtlan bunlarla dağlanacak ve “İşte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi, tadın bakalım biriktirip sakladılarınızın tadına bakın denilecek” (Tevbe, 9/34-35) ayeti ile infaktan ve muhtaçlara yardımdan uzak duranların

“Allah’in kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayir! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır.” (Al-i İmrân, 3/180) denilerek cimriliğin ne derece tasvip edilmeyen bir tavır olduğu bildirilmektedir. 

Peygamberimiz (s.a.v.), en kötü ve alçaltıcı iki huyun cimrilik ve korkaklık duygusuyla imanın bir arada bulunamayacağını ifade etmiştir. Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v) cimriliğin çirkinliğine dikkat çekmiş, kendisi de Cimrilikten Allah’a sığınmış (Buhârî, Cihad”, 74), geçmiş milletlerden bir kısmının cimrilik yüzünden birbirlerinin mallarına saldırmak ve kanlarını akıtmak suretiyle helâk olduklarını belirterek cimriliğin, doğurabileceği sosyal sorun ve bunalımlara dikkat çekmiştir. 

“Güneşin doğduğu her yeni gün, insanların her bir uzvu, mafsalı için bir sadaka gerekir. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Hayvanına (binitine) binmek isteyen bir kimseye yardım ederek hayvanına (binitine) bindirmen veya eşyasını hayvana (binitine) yüklemen bir sadakadır. 

Güzel bir söz,sadakadır. Namaza giderken attığın her adım, sadakadır. Gelip geçene sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman bir sadakadır” (Buhârî, “Cihâd’, 72, 128; Muslim, *Müsâıîrün”, 84) buyurarak bir taraftan sadaka kavramının kapsamının ne denli geniş olduğuna işaret etmiş, diğer taraftan da Müslüman’ın sergilediği her türlü güzel davranışın sadaka olacağını belirtmiştir. Ayrıca bu hadis niyetin halis olması koşuluyla sergilenen her davranışın dindi ibadet olarak bir değeri olduğuna işaret etmektedir. 

Sahip olunan nimetlerin ve servetlerin paylaşımı feragat ve fedakârlığı gerektirir. Dinî terminolojide geniş kapsamıyla “infak” kavramı bu paylaşımı içermektedir. Allah için infakta bulunmanın, İslâm’da ne derece önemli olduğuna birçok ayet ve hadis delalet etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de en çok yer alan kelimelerden biri de infak kavramı ve onun türevleridir. 

Her konuda örnek olan Peygamberimiz (.s.a.v) Allah rızası için muhtaç kimselere vermeyi teşvik etmiştir. Şu hadisler bunun açık örnekleridir: 

“Yarım hurma (tasadduk) etmek suretiyle de olsa, cehennemden korunmaya çalışınız.” (Buhâri, “Edeb”, 34, “Zekât”, 10; Müslim, “Zekât”, 66-70; Tirmizi, “Kıyamet”, 1; Nesâî, “Zekât”, 63)

“Sadece şu iki kişiye gıpta edilir. Bunlardan birincisi, Allah’in kendisine verdiği mali Hak yolunda harcamayı başaran kimse, diğeri de, Allah’ın kendisine ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.” (Buhâri, “İlim”, 15, “Zekât, 5;Müslim, 
“Müsâfirîn”, 268)

“Allah rızası için sarf ettiğin şeyden dolayı muhakkak sevap kazanırsın. Hatta ailenin ağzına koyduğun lokma yüzünden bile.” (Buhâri, “İman , 41, “Cenâiz , 363; Müslim, “Vasiyyet”, 5;Ebü Davud, “Ferâiz , 3;Tirmizi, “Vesâyâ”, 1) 

Kesenin ağzını sıkma! Allah da senin rızkını daraltır.” (Buharî, Müslim, “Zekât”, 88; Ebü Dâvüd, “Zekât”, 46)

+1 Öne Çıkar ↑
Okunma: 1. ÖneÇıkma: 0
Henüz Güncelleme Yok! Yorum yazarak veya yoruma cevap atarak tartışmaya ortak olabilirsiniz. Tüm yorumlar sayfa altındadır.

Haber ve Bilgi Benzer Başlıklar


Aynı yurtta kalanlar,liseliyi darp ettiler...

Çorum'da yatılı bir öğrenci yurdunda 3 öğrenci aynı yurtta kalan lise öğrencisini darp etti...

Karısını vurdu...

Kumluca’nın Güzören Mahallesi'nde yaşayan Gülten Ç. (58), eşi Abdulkadir Ç.’yi (61)...

8 aylık bebeğe işkence,vicdansızlık bu..

Bebeğinin sık sık ağlamasından şüphelenen anne Elena Levendeeva, bir şeylerin ters gittiğini düşündü...

''Capitan'' öldü...

Yerel basında yer alan habere göre, Arjantin’de 2006 yılında ölen sahibinin mezarı başında yaşayan Capitan...

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Fatih'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda ‘alıcı’ kılığında kaçakçılarla pazarlığa giren polis...

Dolandırıcılıkta üst sınır...

İstanbul ve 5 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda piyasaya sürülmek istenen 5 milyon 200 bin lira sahte para ele geçirildi...

2 çocuğuda başkasından olduğunu öğrendi...şok oldu

Almanya'da yaşayan işadamı 32 yaşındaki Y.E., eşi B.E.'den boşandıktan sonra 2 çocuğu için 'soybağının reddi...

Yasemin adalı doğum yaptı...

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Vatan Şaşmaz'ın oğluna Asil Vatan Şaşmaz adının verildiği öğrenildi...

Cezaevinden çıktı,tesis kurdu...

Denizli'de ticari nedenlerden dolayı cezaevine giren Mükerrem Güleç isimli kadın Çalışma ve İş Kurumu'nun...

Hedef belli...Çin

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Gürcistan, Başbakan Yardımcısı Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı...

Haber Yorumları Popüler Sıralama