Ceviz Ağacı ve Cevizin Faydaları

Ceviz Ağacı ve Cevizin Faydaları: Ceviz ağacı hakkında detaylı bilgiler. Ceviz ağacı dikilir mi, Cevizin faydaları nelerdir. Ceviz zararları ve tedavi kullanımı bilgileri., Ceviz Ağacı ve Cevizin Faydaları haberi detayları nedir bilgiler. 538.

Haberler Yeni Bilgiler

Ceviz Ağacı ve Cevizin Faydaları

Ceviz Ağacı ve Cevizin Faydaları

Kategori: bilgi

Türü: bilgi

Tarih:

Ülkemizin hemen her yerinde meyvesi ve kerestesi için yetiştirilen ceviz 25-30 m’ye kadar boy atabilen ve 150-200 yıl ömrü olan ağaç formundaki bitkidir. Kış mevsiminde 5-7 yaprakçıktan oluşan bileşik yapraklarını döker. Bir evcikli olan cevizin erkek ve dişi çiçekleri aynı ağaç üzerinde yer alır. İlkbaharda tozlaşıp çiçekleri ...laşınca sonbaharda üzeri yeşil renkli gövek ya da tetir denilen ince kabukla örtülü sert çekirdekli meyvelerini verir.

CEVİZİN FAYDALARI

1.Bitkinin dişi çiçekleri yaşamında büyük adımlar atmak isteyen; yani, eski düzenlerini yıkmak, var olan sınırlarını aşmak ve yeni yollara adım atmak isteyen kişilere yardımcı olur. Bu büyük değişiklikleri yapmak, yeni yerlere hatta başka ülkelere göç etmek isteyen kişilere cesaret verir. Sonuçta kişi kendisi için en iyisini yapacağına inanır.

2.Ayrıca ceviz peklik vericidir. İştahı açar ve sindirimi kolaylaştırır. Bedeni güçlendirici toniktir. Kemiklerin zafiyetini ortadan kaldırır. Kanı temizler ve kan şekerini düşürür.

CEVİZİN TEDAVİDE KULLANIMI

1. durum için ilkbaharda ceviz ağacının dişi çiçekli filizleri 15 cm uzunlukta olacak şekilde kesilir. Bunlar temiz bir kaptaki suyun içinde kaynatılır. Ilıtıldıktan sonra günde 2-3 çay fincanı halinde içilir.

2. durumda ilkbaharda cevizin körpe yaprakları toplanır ve gölge, havadar bir yerde özenle kurutulur. Bunlarla %2’lik bir infüzyon hazırlanır. Yani, 20 g kuru yaprak üzerine bir litre kaynar su dökülüp 10-15 dakika süreyle demlendirilir. Elde edilen bu çaydan (infüzyon) günde 2-3 çay fincanı içilir. Sonbahar mevsiminde aynı infüzyon cevizin yeşil gövekleriyle yapılabilir.

 

CEVİZİN DİKİMİ BAKIMI VE PÜF NOKTALARI

Aşılı ceviz fidanı dikim mesafeleri doğal koşullara ve bakım koşullarına göre değişirse de ceviz fidanlarında en ideal dikim aralıkları;  çeşidine göre 10 x 10 m,  8 x 8 m, 8×4 m, 7×7 m’dir.

Açık köklü ceviz fidanlarının dikimi kış dinlenme döneminde yapılır. Yani sonbahardan başlar, erken ilkbahara kadar devam eder. Açık köklüler için yaprak döktükten sonra fidanların dikilmesi daha uygundur. Poşetli/tüplü ceviz fidanlarının dikimi ise yılın on iki ayı yapılabilmektedir. Ceviz fidanı çukurları ortalama 60 cm genişliğinde ve 60 cm derinliğinde açılmalıdır. Fidan dikim çukurları açılırken çıkan toprak ya tek başına veya var ise yanmış küçük veya büyükbaş ... gübreleri ile karıştırılabilir ve fidan çukurlarına doldurulur. Ayrıca dikkatli davranmak koşuluyla dikim çukurlarının dibine 100-150 gram civarında kompoze gübre koyulup üzerine biraz toprak döküldükten sonra fidan köküyle temas etmeyecek şekilde ceviz fidanları yerleştirilebilir.Dikimden önce açık köklü ceviz fidanlarına kök budaması yapılır. Kök budamasında  kalın kökler düzeltilir. Saçak kökler azaltılmaz.

Ceviz fidanı dikiminden sonra toprakta hava kalmayacak kadar bol can suyu verilmelidir. Dikim sonbaharda yapıldıysa gözlerin uyanması başlamadan önce, fidanların tepesi 40-50 cm den kesilir.Dikim sırasında aşılı ceviz fidanının aşı noktası topraktan 5-10 cm yukarıda olmalıdır. Rüzgarlı bölgelerde dikimden sonra ceviz fidanı hereğe bağlanır.

CEVİZ FİDANI DİKİMİ İÇİN YAPILICAK HAZIRLIKLAR

1.Fidan dikim alanlarındaki hazırlıklar fidan çeşidine ve arazi yapısına göre değişiklik gösterir.

a) Yüzeyde diri örtü temizliğini (ormansı bitkiler)yapınız.

b) Kuyu yerlerini nizami bir şekilde işaretleyiniz.

c) Kuyu derinlikleri, fidanın çeşidi,taç yapısı ve arazinin özelliklerine göre değişiklik gösterir mutlaka bilgi alınız.

d) kuyularınızı  işmakinalarıyla verilen ölçülerde açınız

e) Çıkan toprağın özelliklerine göre mutlaka ilave karışımları veriniz

f) Kuyularınızı dikimden en az 3 ay önce açmaya çalışınız

Yabancı ceviz çeşitleri için dikim aralığı genel olarak 

7×7       m dikim aralığı  dönüme 20 adet 

7×3,5    m dikim aralığı  dönüme 40 adet 

8×8       m dikim aralığı  dönüme 15 adet 

8×4       m dikim aralığı  dönüme 30 adet

Yerli ceviz çeşitleri için dikim araliği genel olarak

10×10   m dikim aralığı = 1 dönüme 10 adet 

10×7     m dikim aralığı = 1 dönüme 20 adet 

9×9       m dikim aralığı = 1 dönüme 12 adet 

dikim aralıkları önerilmiştir.

Sulama
Ceviz ağaçları iri yapılı ve yaygın dallanma gösterdikleri için geniş bir yaprak yüzeyine sahiptirler. Bu nedenle terleme ile su kaybı fazla olan cevizlere yeterli suyun sağlanması çok önem kazanmaktadır.

Cevizler için ilkbaharda gelişme, meyvelerin büyüme ve iç doldurma dönemlerindeki su gereksiniminin karşılanması çok önemlidir. Bu dönemlerdeki susuzluk durumları büyüme ve gelişmeyi yavaşlatacağı gibi meyvelerin içlerini yeterince dolduramamalarına neden olacağı için kalite ve verim düşüklükleri meydana gelir.
Sulamada dikkat edilecek en önemli noktalardan biri de suyun etkili kök düzeyine ulaşmasının sağlanmasıdır. Cevizlerde ilk yıllarda, bölgenin ve su kaynağının durumu da göz önüne alınarak haftada 2 kez sulama yapmak gerekir. Sulama şekli olarak karık sulama, salma, damla ve alttan yağmurlama sulama sistemlerinden birisi tercih edilebilir. Cevizlerin sulanmasında kimyasal atıklar vb zararlı etmenlerle kirlenmemiş olan her türlü su kullanılabilir.

GÜBRELEME

Ceviz bahçelerinde ahır gübreleri, yeşil gübreleme ve kimyasal gübreler beraberce  veya ayrı ayrı kullanılır. Ceviz fidanlarının gübre ihtiyaçları toprak ve yaprak analizleri ile tespit edildikten sonra gübreleme programı yapılmalıdır.

Bitkilerin birçoğunda olduğu gibi cevizde en fazla Azotlu gübrelere ihtiyaç duyar. Ceviz fidanında azot noksanlığını tespit etmenin en iyi yolu yaprak analizleridir. Yazın alınacak yapraklarda kuru madde miktarının % 2 den az azot var ise azot düşük demektir.  Azot noksanlığında genelde ceviz ağaçlarında sürgün uzaması yavaşlar, sürgünler kısa kalır. Yapraklar küçük ve renkleri soluk olur. Bu durumda azotlu gübrelerden biriyle gübreleme yapılır. Genellikle alkali topraklarda, yani pH 7 nin üzerindeki topraklarda Amonyum sülfat kullanımının uygun olacağı söylenebilir. Asidik topraklarda ise amonyum nitratlı gübreler kullanılmalıdır.

BUDAMA

Ceviz ağaçları iri ve büyük taç oluştururlar. Ancak bu ağaçlar genelde çok fazla budama istemezler. Bununla birlikte kurumuş ve birbiri içine girmiş dalların çıkarılması ve ağaç tacının içerisine ışığın rahatlıkla girmesini sağlayacak şekilde yapılacak aralama budamaları yararlı olur. Cevizlerde şekil budaması olarak genelde doruk dallı budama sistemi uygulanmakla birlikte budamanın çeşidi ve miktarı, çevreye ve ağaçları yetiştirme amacına bağlı olarak da değişebilir.

 Özetleyecek olursak, her yıl ceviz ağacınızın üst kısmından bir kaç büyük dalın alınması, teknik ve kültürel işlemler için uygun bir ağaç yüksekliğinin muhafaza edilmesi ve meyve gözü oluşumunun dengede tutulması açısından önemlidir. İlave olarak ölü ve kuru dalların kesilmesini içeren periyodik budama ağaçta gölgede kalan ölü dal miktarını azaltacaktır. Bu durum ise ceviz hasadını kolaylaştıracaktır.

CEVİZ HASATI VE DEPOLAMA

Ceviz hasadı cevizin çeşidine göre değişir, ancak ortalama olarak eylül ayı birçok çeşidin hasat zamanıdır. Pratik olarak hasat zamanı yeşil kabuğun hafif çatlamaya başladığı dönemdir.

Hasadın iç ceviz ...luk zamanında yapılması, bu dönemde iç cevizin açık renkli olması nedeniyle iç cevizin ticari değerini arttıracaktır.

Cevizlerde hasat zamanı üzerine, ceviz yetiştiriciliği yapılan bölgenin iklim koşullarının önemli etkileri bulunmaktadır. Serin iklimli yörelerde iç ceviz ...laşma zamanı ile yeşil kabuk ...laşma zamanı, genellikle aynı döneme rastlar. Sıcak bölgelerde
iç ceviz yeşil kabuktan 2-3 hafta önce ...laşmaktadır. Yüksek nem veya yağmur, yeşil kabuk açılmasını hızlandırır. Ceviz yetiştiriciliği yapılan yörelerde, iç ceviz ve yeşil kabuk ...laşma periyodu arasında geçen gün süresi mutlaka
belirlenmelidir.

Erken hasadın, iç ceviz ağırlığındaki kayıplara neden olduğu da unutulmamalıdır.

Ceviz hasadı fazla geciktirilmemelidir. Hasadı gecikmiş ceviz fidanlarına ait meyvelerin iç rengi giderek koyulaşır ve kalitesi azalır.

Bu dönemde sarsıcı makineler ile müdahale edildiğinde ceviz fidanlarına ait meyveler kolayca düşer.

Ceviz hasadı elle veya mekanik sarsıcılar yardımıyla yapılır. Hasat işi genellikle birkaç defada yapılabilir. Elle (sırıkla çırparak) yapılan hasatta bir sonraki yılın ürününü oluşturacak ceviz sürgünleri zarar görecektir. Mekanik sarsıcılar kullanılarak
hem işgücünden tasarruf sağlanacak, hem de ceviz fidanları zarar görmeyecektir. Böylece düzenli ürün alınabilecektir.

Hasattan önce ağaçların altının temizlenmesi, düzeltilmesi gerekir. Meyvelerin daldan kolay ayrılması,
hasadın kolay yapılması amacıyla hasattan birkaç gün önce ceviz bahçesinin sulanmasında fayda vardır.

Meyvelerin sergiler üzerine dökülmesinde fayda vardır.

Hasat edilen ceviz meyveleri çok kısa süre içerisinde toplanıp yeşil kabuktan ayrılmaktadır.

Eğer hasat edilen cevizler bahçede veya toplama yerinde özellikle sıcak havada ve güneşte yeşil
kabuktan ayrılmazsa iç renginde ve kalitede düşmeler görülecektir.

Yeşil kabuktan ayrılan ceviz meyveleri yıkanıp kurutulmaya alınmalıdır.

Kabuklu ve iç cevizde bulunması gereken en yüksek nem oranları standartlarla belirlenmiştir. T.S.E. ye göre kurutulmuş; kabuklu cevizlerde % 8, iç cevizde ise % 5 oranı istenir.

Cevizlerin kurutma işlemi genellikle güneşte yapılır. Güneşte kurutulan cevizlerde kararma olur bu nedenle gölgede kurutmada fayda vardır. Eğer kurutma tesisleri varsa burada 30-35 derecede 24 saat bekletilerek kurutma işlemi tamamlanmış olur.

CEVİZİN DEPOLANMASI VE MUHAFAZA

İç cevizde yaklaşık % 70 civarında yağ olduğundan, yağların bozulmaması için uygun şartlarda depolanması gerekir. Depolamadaki problemler yağ asitlerinin bozularak acılaşmasına sebep olur. İç cevizin depolanmasında ortamın nem oranı % 4-5 civarında, sıcaklığın 4-5 oC sağlandığında 1-1,5 yıl saklanabilir. Ancak cevizlerin kabuklu saklanmasında fayda vardır.

Kabuklu olarak saklanacak cevizler 21 oC de 4 ay boyunca, 1 oC de ise iki yıl saklanabilir.

+1 Öne Çıkar ↑
Okunma: 92. ÖneÇıkma: 32
Henüz Güncelleme Yok! Yorum yazarak veya yoruma cevap atarak tartışmaya ortak olabilirsiniz. Tüm yorumlar sayfa altındadır.

Haber ve Bilgi Benzer Başlıklar


Abim bu yüzden intihar etti..dedi

Ayşe Arman'a konuşan Canan Karatay, bu kez antidepresanlarla ilgili çarpıcı sözler sarf etti...

Türkücü olduğum için oynatmıyolar kavgası..

Survivor'da All Star takımının Rumen takımına yenilmesi sinirleri gerdi. Mücadelede sadece bir defa oynatıldığı...

İngiltede patlama..

Patlamanın olduğu yerde bir binanın çöktüğü belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi...

Çocuk istismarının düzenlemesini anlattı...

Recep Akdağ, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde vali, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle basına kapalı...

Sınır kapısında 33 km tır kuyruğu...

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa...

Taraftarlardan aykut kocaman'a büyük tepki

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbide Aykut Kocaman'a büyük tepki vardı....

İşkence günlerini anlattı...

Samsun'da işlettiği akaryakıt istasyonunda 10 milyon lirayı zimmetine geçirdiğini iddia ettiği üvey kardeşi...

Son dakika kar geliyor..meteoroloji uyardı...

Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlere göre Türkiye geneli hava durumu raporu belli oldu...

Sözde kaz çiftliği...

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip...

Süleyman soylu Veda'mı ediyor...

Sabah saatlerinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Şubesi'nde düzenlenen kahvaltıya katılan İçişleri Bakanı...

Haber Yorumları Popüler Sıralama