Asya Hun Devleti Kim Kurdu, Kim Yıktı

Asya Hun Devleti Kim Kurdu, Kim Yıktı: Asya Hun Devleti hakkında detaylı bilgiler, Asya Hun Devletinde önemli olaylar ve önemli isimler nelerdir. Asya Hun Devleti kuruluşu ve yıkılışı bilgileri., Asya Hun Devleti Kim Kurdu, Kim Yıktı haberi detayları nedir bilgiler. 795.

Haberler Yeni Bilgiler

Asya Hun Devleti Kim Kurdu, Kim Yıktı

Asya Hun Devleti Kim Kurdu, Kim Yıktı

Kategori: bilgi

Türü: bilgi

Tarih:

-Asya Hunlarıyla ilgili ilk bilgilere Çin yıllıklarında rastlanmıştır. Bu yıllıklarda Hunlarla Çinlilerin uzun süre savaştıktan sonra MÖ 318 yılında Kuzey Şansi  Asya Hun DevletiAntlaşması ile aralarındaki savaş durumuna son verdikleri anlatılmaktadır.
- Bilinen ilk Hun hükümdarı teoman‘dır.
-Asya Hun Devleti’nde Teoman’dan sonra hükümdar olan Mete Han’ın MÖ 209 yılında tahta geçiş tarihi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuruluşu olarak kabul edilmektedir.
-Mete Han devleti teşkilatlandırmış ve orduda onlu sistemi uygulamıştır.
-Mete Han oluşturduğu güçlü ordular sayesinde Çin’i yenilgiye uğratmış; fakat kalabalık Çin nüfusu karşısında Türklerin asimile olabileceği endişesinden dolayı Çin’e yerleşmemiş, Çin’i vergiye bağlamakla yetinmiştir.
-Türkleri ilk defa birbayrak altında toplayan Asya Hunlarının saldırılarına karşı Çinliler yaklaşık 2400 km uzunluğundaki Çin seddi‘ni yapmışlardır.

Devletin Yıkılışı: Mete Han’dan sonra ikiye ayrılan Hunlar, Çin entrikaları ve saldırılarından dolayı yıkılarak Çin egemenliğine girmişlerdir (MS 216).

 

Asya Hun Devletinde Mete (Mao-dun) Dönemi: Mete (MÖ 209-174), cesareti ve teşkilatçılığı sayesinde kısa bir sürede ülke güvenliğini sağlayarak Hun Devleti’nin sınırlarını genişletmiştir. Mete, hükümranlığı boyunca Orta Asya’da yaşayan bütün Türk boylarını, başta Moğollar olmak üzere diğer kavimleri hâkimiyeti altına almayı başarmıştır. Önce Tunguzları itaatine almış, daha sonra Yüe-çilerle savaşarak bütün topraklarını ele geçirmiştir. Mete, Asya Hun Devleti açısından bir tehlike olarak gördüğü Çin’i baskı altına almaya çalışmış, bu yüzden Çin’e birçok sefer düzenlemiştir. Mete’nin izlediği devlet politikası yüzünden baskı atında kalan Çin, bundan kurtulmak için Hunlarla bir antlaşma yapmıştır (MÖ 200). Yapılan antlaşma gereğince, Çin’in kuzeyindeki bozkırlar Hunlara bırakılmış, Çinliler Hunlara yıllık vergi vermeyi kabul etmiştir. Mete, Çin’i tamamen etkisiz hâle getirdiği hâlde Çin topraklarına yerleşmek istememiş, bunu devletin geleceği açısından sakıncalı bulmuştur.

Çünkü Türklerin bu kalabalık kavim arasında benliklerini kaybedeceğini düşünmüştür. Mete zamanında Asya Hun Devleti ile Çin arasında ticaret anlaşmaları yapılmıştır. Bu anlaşmaların yapılmasında İpek Yolu’nun etkisi büyüktür. İpek Yolu üzerinde hâkimiyet isteği zaman zaman bu iki devleti, siyasi ve askerî açılardan karşı karşıya getirmiştir.

Mete zamanında Asya Hun Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Mete, MÖ 174’te öldüğünde sivil ve askerî teşkilatı ile dış siyasette güçlü bir devlet bırakmıştır. Bu devlet daha sonra kurulacak olan diğer Türk devletlerine örnek teşkil etmiştir. Mete’nin ölümünden sonra yerine Ki-ok geçmiştir (MÖ 174-160).

Asya Hun Devletinde Ki-ok Dönemi: Ki-ok babasının yolunu izlemiş, devraldığı devleti ve düzeni devam ettirmek istemiştir. Onun döneminde Çin ile olan siyasi ve ticari ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştır. Ki-ok, bir Çin prensesiyle evlenerek Çinlilerle akrabalık kurma yoluna gitmiştir.

Ki-ok’tan sonra yerine geçen hükümdarlar zamanında Asya Hun Devleti, Çinlilerin etkisi ve entrikalarıyla sarılmış, Çin hâkimiyetine girmemek için büyük mücadeleler verilmiştir. Ancak bazı
başarılara rağmen ülke bütünlüğü korunamamıştır. Böylece Hun Devleti batı ve güney olmak üzere ikiye ayrılmıştır (MÖ 58). Batıda bulunan Hunlar Çinlilerin hâkimiyetine girmişlerdir (MÖ 36). Güney Hunları ise tekrar kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmıştır (48). Bunlardan kuzeyde olanı Siyenpiler, güneyde olanı ise Çinliler tarafından yıkılmıştır.

Asya Hun Devletinde Hunlara Karşı İzlenilen Çin Politikası
Hunlar, MÖ IV. yüzyıl başlarında Çin’e sürekli akınlar yaptılar. Bu nedenle Çin, Hun akınlarını durdurmak amacıyla daha önce kuzey sınırında inşa ettiği kaleleri, yapılan duvarlarla birleştirdi. Böylece ünlü Çin Seddi inşa edildi. Çin hükümdarları buna rağmen Hunları durdurmayı başaramadı. Bu çaresizlik Çin’i başka önlemler almaya sevk etti:

Çin prenseslerini Hun hakanlarıyla evlendirerek, prensesin yanında Hun sarayına çok sayıda hizmetkâr gönderdiler. Bu hizmetkârlar casusluk faaliyetinde bulunarak Türkler hakkında bilgi
topladılar.

Türk beylerine hediyeler göndererek onları kendilerine bağlamaya ve ekonomik olarak Çin’e bağımlı yaşamaya alıştırdılar.

Hediyeleri ve ekonomik yardımları birden keserek Türkleri itaat altına almaya çalıştılar. Türk beylerini birbirlerine karşı kışkırtarak Türk devletinin parçalanmasına neden oldular.

Türkler Ansikopedisi, C 1, s. 704’ten özetlenmiştir.

Asya Hun Devleti’nin parçalanmasıyla birlikte Hunlar, Çin’in idaresinde kalmışlarsa da millî varlıklarını korumaya çalışmışlardır. Bunların bir kısmı kuzeye çekilerek bağımsız topluluklar hâlinde
yaşamış, bir kısmı da batıya göç etmiştir. Batıya göç edenler Kavimler Göçü’ne sebep olmuştur. Asya Hun Devleti’nin yıkılması ve bazı Türk boylarının batıya göç etmesinden sonra Çin, Asya’nın
en güçlü devleti konumuna gelmiştir. Asya Hunlarının bir kolu olan Tabgaçlar, Çin’deki karışıklıklardan yararlanarak Çin’in kuzeyinde devlet hâline gelmişlerdir. Ayrıca Asya da Orhun ve Selenga ırmakları arasında Avar, İran’da Sasani, Maveraünnehir bölgesinde Akhun Devleti kurulmuştur.

+1 Öne Çıkar ↑
Okunma: 1. ÖneÇıkma: 0
Henüz Güncelleme Yok! Yorum yazarak veya yoruma cevap atarak tartışmaya ortak olabilirsiniz. Tüm yorumlar sayfa altındadır.

Haber ve Bilgi Benzer Başlıklar


Kılık değiştirip girdi....

İran'da kadınların statyumlarda erkek futbol takımlarının maçlarını izlemesi yasak. Ancak bunu umursamayan birçok kadın kılık değiştirerek maç izliyor...

İstanbul'da bomba paniği

Ataşehir'de "bomba" ihbarı üzerine boşaltılan binada yapılan incelemede dinamit lokumu şeklinde saat bulundu...

100 bin kişiyi işe alıcak...

Düzenlenen basın toplantısında Careemʹin Türkiyeʹdeki hedeflerini anlatan Careem Türkiye Genel Müdürü Dilara Demir Kısakürek...

Meral akşener'e saldırı...

mam kendisini tarafsız olmamakla eleştirenlere de “Akıllarını kiradan kurtaramamış zavallılar ....

engelli kadına taciz,iğrençlik sınırı aştı...

Karasu'nun Kabakoz Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 8 yıl önce S.A. ile evlenen N.A.....

Mehmetçikten 'bekleyin temizleyip gelicem'' sözü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Harekatı'nda görev alacak Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekipleri...

Patlasaydı köy yok olacaktı...

Makedonya-Yunanistan sınırı yakınındaki Bogoroditsa köyünde, ev inşası için kazı çalışmaları yürütülen bir alanda...

Yurttaki dayakta ilginç savunma...

Çorum'dan son dakika haberi... Yurtta kalan lise 1'inci sınıf öğrencisi G.K.Ç.’nin arkadaşları tarafından sopayla dövülüp...

Çöpten civciv çıktı...

Marmaris Belediyesi'ne, "çöp konteynırında civciv sesleri geliyor" ihbarı üzerine harekete geçen...

Sözde soykırım

Hollanda Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag, Hollanda parlamentosunda gündeme gelen 1915 olaylarıyla ilgili...

Haber Yorumları Popüler Sıralama